Voda života

01 studeni 2015Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 4:1-15

1 Isus je doznao kako je farizejima javljeno da on dobiva više učenika i krsti više nego Ivan. 2 – Uostalom, Isus sam nije krstio, nego njegovi učenici. – 3 Zato ostavi Judeju i ode opet u Galileju. 4 A morao je proći kroz Samariju.
5 Tako dođe u samarijski grad koji se zove Sihar, blizu zemljišta što ga je bio darovao Jakov svojemu sinu Josipu. 6 Tamo je bio Jakovljev studenac. Umoran od puta Isus je sjeo na studencu. Bilo je oko šeste ure. 7 Tada dođe žena Samarijanka zahvatiti vode. Isus je zamoli: »Daj mi da se napijem!« 8 – Njegovi su učenici naime bili otišli u grad kupiti hrane – 9 Žena mu Samarijanka odvrati: »Kako možeš ti, Židov, tražiti od mene, žene Samarijanke, da se napiješ?« – Židovi naime ne održavaju veze sa Samarijancima. – 10 Isus joj odgovori: »Kad bi ti znala Božji dar i onoga tko ti govori: Daj mi da se napijem! – ti bi ga zamolila, i on bi ti dao vodu živu.« 11 Žena mu odvrati: »Gospodine, nemaš čim ni zahvatiti, a studenac je dubok. Odakle ćeš uzeti vodu živu? 12 Jesi li ti veći od našega oca Jakova koji nam dade ovaj studenac, i sam je pio iz njega, i njegovi sinovi, i njegova stoka?« 13 Isus joj odgovori: »Svaki koji pije ove vode, opet će ožednjeti. 14 A tko pije vode koju ću mu ja dati, ne će ožednjeti dovijeka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode što teče u vječni život.« 15 Tada ga žena zamoli: »Gospodine, daj mi te vode, da ne ožednim više i da ne dolazim ovamo po vodu.«

Isus joj odgovori: »Svaki koji pije ove vode, opet će ožednjeti. A tko pije vode koju ću mu Ja dati, ne će ožednjeti dovijeka.«

Ivan 4:13,14

DAVE Mueller odvrnuo je slavinu i voda je potekla u plavo vjedro. Ljudi su zapljeskali. Bili su sretni. Prvi su put u svome selu imali svježu, čistu, pitku vodu. To će iz korijena promijeniti život te skupne ljudi u Keniji.

Dave i njegova supruga Joy uložili su veliki trud da im u tome pomognu, ali nisu se zaustavili samo na H2O. Dok su im pomagali da dobiju pitku vodu, govorili su im i o Isusu Kristu.

Prije 2000 godina čovjek imenom Isus stajao je kod studenca u Samariji i razgovarao sa ženom koja je došla zahvatiti svježu, čistu vodu da utaži tjelesnu žeđ. No Isus joj je rekao da više od toga treba živu vodu za svoje duhovno zdravlje.

Iako su od tada prošla dva tisućljeća i sve je postalo mnogo složenije, život se još uvijek svodi na dvije istine: bez čiste vode ćemo umrijeti, a što je još važnije, bez Isusa Krista, izvora žive vode, već smo umrli u svojim grijesima.

Voda je bitna za naše postojanje: H2O za tjelesni, a Isus Krist za duhovni život.

Jeste li okusili živu vodu koju daje Isus Krist, naš Spasitelj?

– Dave Branon

Tko je žedan pravde, neka dođe piti žive vode,

Isus te zove; tko se uzda u Njeg’ ožednjet neće.

Isus je živa voda koja utažuje našu duhovnu žeđ.