Glavna briga

20 studeni 2015Pročitajte: Poslanica Galaćanima 1:6-10

6 Čudim se da se tako brzo odvraćate od onoga koji vas pozva Kristovom milošću na drugo evanđelje; 7 a drugoga ipak nema; samo što su neki koji vas zbunjuju i hoće izvrnuti Kristovo evanđelje. 8 Ali ako vam i mi ili anđeo s neba navijesti evanđelje drukčije nego što vam navijestismo, neka bude proklet! 9 Kao što prije rekosmo, i sad opet velim: Ako vam tko navijesti evanđelje drukčije nego ga primiste, neka bude proklet! 10 Jer zar ja sad gledam da dobijem naklonost kod ljudi ili mi je do toga da se svidim Bogu? Ili zar nastojim da ugađam ljudima? Kad bih još ljudima ugađao, ne bih bio Kristov sluga.

Kad bih još ljudima ugađao, ne bih bio Kristov sluga.

Galaćanima 1:10

MIŠLJENJE drugih je dio našega svakidašnjeg života. Ponekad svoje odluke temeljimo na onome što će ljudi misliti ili reći, a ne na svojem uvjerenju i onome što će ugoditi Bogu. Brinemo se da će nas osuđivati ili nam se rugati.

Apostol Pavao je iskusio što znači pritisak okoline. Neki su kršćani židovskog podrijetla smatrali da se pogani moraju obrezati da bi bili doista spašeni (r. 7; pročitajte i 6:12-15). No, Pavao je bio nepokolebljiv. Nastavio je propovijedati spasenje po milosti, po vjeri: djela nisu potrebna za spasenje. Zbog toga su ga optužili da je samozvani apostol. Također su govorili da njegovo shvaćanje Evanđelja nisu odobrili jeruzalemski starješine (pročitajte 2:1-10). Usprkos pritisku, Pavao je dobro znao kome služi – Kristu. Najvažnije je bilo Božje odobravanje, a ne ljudsko. Cilj mu nije bio ugoditi ljudima nego Bogu (1:10).

I mi smo Kristovi sluge. Služimo Bogu neovisno o tome poštuju li nas ljudi ili nas preziru. Jednog će dana »svatko od nas dati Bogu račun za sebe« (Rimljanima 14:12). To ne znači da ne smijemo uvažavati što drugi misle ili kažu, nego da nam je najvažnije ugoditi Bogu. Želimo čuti svoga Spasitelja kako kaže: »Pravo, slugo dobri i vjerni!« (Matej 25:23)

– Jamie Fernández Garrido

Sve što bješe drago srcu mom, što je život ispunjavalo,

sve što bješe smatrano uspjehom postalo je posve bezvrijedno.

Nastavite slijediti Krista.