Teški trenuci

29 studeni 2015Pročitajte: Psalam 40

2 Željno sam očekivao Gospoda
i On se prignu k meni i čuo je vapaj moj.
3 Izvuče me iz jame propasti,
iz blatne kaljuže;
postavi na stijenu moje noge,
utvrdi moje korake.
4 Stavi mi u usta pjesmu novu,
hvalospjev našemu Bogu.
Vidjet će to mnogi i obuzet će ih strah,
uzdat će se u Gospoda.

5 Blago čovjeku koji u Gospoda stavlja svoje uzdanje,
koji se ne povodi za oholima i nevjernim lašcima!
6 Gospode, Bože moj, mnoga si čudesa činio,
mnoge namisli čudesne za nas!
Nitko ti se ne može prispodobiti.
Želim ih naviještati i kazivati,
ali ih je premnogo da bi se prebrojiti mogli.

7 Žrtva i prinos ne sviđaju ti se,
ali si mi otvorio uši;
paljenice ni okajnice ne tražiš.
8 Zato rekoh: Evo, evo dolazim!
U svitku knjige piše o meni.
9 Tvoju volju činiti, Bože moj, meni je slast;
tvoj zakon nosim u svom srcu.
10 Navijestit ću pravdu tvoju u velikom zboru
i svojih usta zatvoriti neću, ti to znaš, Gospode!
11 Ne skrivah u srcu tvoju pravdu,
govorit ću tvoju vjernost i tvoj spas.
Ne ću skrivati tvoje dobrote
i vjernosti pred velikim zborom.

12 Zato mi ti, Gospode, ne uskrati svoga milosrđa!
Tvoja dobrota i vjernost nek me vazda štite!
13 Jer me opkoljuju nebrojene muke,
stigoše me moji grijesi da ne mogu gledati;
ima ih više no kose na mojoj glavi
i srce mi je klonulo.

14 Udostoj se, Gospode, izbaviti me!
Dođi mi brzo u pomoć, Gospode!
15 Neka se posrame i postide
svi koji mi rade o glavi,
nek uzmaknu posramljeni
koji mi žele nesreću!
16 Nek se zgroze u svojoj sramoti
koji mi dovikuju: »Ha! Ha!«
17 A nek se raduju i vesele u tebi
svi koji te traže!
Nek govore uvijek: »Velik je Gospod!«
svi koji ljube tvoje spasenje!
18 Ja sam bijedan i ubog,
Gospod će se pobrinuti za me!
Ti si moj pomoćnik i spasitelj:
Bože moj, nemoj kasniti!

Ti si moj pomoćnik i spasitelj.

Psalam 40:18

Clive S. Lewis i njegov brat Warren (Warnie) nekoliko su godina proveli u dječačkom internatu Wynyard u Engleskoj. Ravnatelj je bio okrutan čovjek i zagorčavao je živote svih učenika. Desetljećima poslije Warnie je napisao gorko zapažanje: »Sada imam 64 godine i nikada nisam bio u situaciji u kojoj nisam našao utjehu sjetivši se da, ma koliko mi je teško, još uvijek mi je bolje nego što mi je bilo u Wynyardu.« Mnogi od nas mogu se sjetiti sličnih teških i mračnih razdoblja iz vlastita života. Danas možemo biti zahvalni što nam je sada bolje nego što nam je bilo tada.

U prvih pet redaka 40. psalma opisano je teško razdoblje u Davidovu životu kada je molio Boga da mu pomogne. I Bog mu je pomogao. Izbavio ga je »iz jame propasti« i »na stijenu« je postavio njegove noge (r. 2). Stavio mu je »u usta pjesmu novu, hvalospjev našemu Bogu« (r. 4).

Ali oslobođenje od potištenosti i očaja obično nije jednokratan događaj. I u spomenutom psalmu David nastavlja moliti da ga Božja milost, ljubav i istina oslobode vlastita grijeha i prijetnji neprijatelja (r. r. 12-15).

U svakom teškom trenutku i mi možemo zajedno s Davidom reći: »Ja sam bijedan i ubog, Gospod će se pobrinuti za me! Ti si moj pomoćnik i spasitelj: Bože moj, nemoj kasniti!« (r. 18)

– David McCasland

Onaj koji u svojim rukama drži cijeli svijet neće vas nikada iznevjeriti.