Kada se ne treba radovati

03 prosinac 2015Pročitajte: Ezekiel 25:1-7

1 Ovako mi dođe Gospodnja riječ: 2 »Sine čovječji, upravi svoje lice prema Amoncima i prorokuj protiv njih! 3 Reci Amoncima: Čujte riječ svemogućega Gospodina! Ovako veli svemogući Gospodin: Zato što si: Ha! Ha! klicao nad mojim svetištem, ono je oskvrnjeno, i nad Izraelovom zemljom, ona je opustošena, i nad Judinom kućom, oni idu u progonstvo, – 4 evo, ja ću te dati u posjed sinovima Istoka. Oni će u tebi razapeti svoje šatore i podignut će u tebi svoje stanove. Oni će jesti tvoje plodove i piti tvoje mlijeko. 5 Ja ću od Rabe načiniti pašnjak za deve i od zemlje Amona tor za ovce. Tako ćete spoznati da sam ja Gospodin.
6 Ovako veli svemogući Gospodin: Zato što si pljeskao rukama i lupao nogama, i veselio se pun zluradosti nad Izraelovom zemljom, 7 evo, ja ću dići ruku na te i dat ću te narodima da te oplijene. Istrijebit ću te između naroda i zatrt ću te između zemalja, i uništit ću te. Tada ćeš spoznati da sam ja Gospodin.

Pročitajte: Matej 5:43-48

43 Čuli ste da je bilo kazano: Ljubi svojega bližnjega i mrzi neprijatelja! 44 A ja vam kažem: Ljubite svoje neprijatelje i molite se za one koji vas progone! 45 Tada ćete biti djeca svog Oca nebeskoga koji pušta da njegovo sunce izlazi nad dobre i zle i koji daje da kiša pada na pravednike i grješnike. 46 Jer ako ljubite samo one koji vas ljube, kakvu ćete imati plaću? Ne čine li to i carinici? 47 I ako pozdravljate samo svoju braću, što osobito činite? Ne čine li to i neznabošci? 48 Budite dakle savršeni kao što je savršen vaš nebeski Otac!

Kad padne tvoj neprijatelj, ne raduj se.

Izreke 24:17

AKAN, narod Gane, ima poslovicu: »Gušter se ne ljuti toliko na dječake koji ga gađaju kamenjem koliko se ljuti na dječake koji stoje pokraj i vesele se njegovoj nesreći.« Radovati se nečijoj nesreći je kao da potičemo nečiju propast ili želimo da mu se dogodi nešto još gore.

To je bio stav Amonaca koji su likovali kada je oskvrljen hram u Jeruzalemu i zemlja opustošena, a stanovnici Jude otjerani u progonstvo (pročitajte Ezekiel 25:3). Zato što su slavili i zlurado se veselili Izraelovoj nesreći, Amonci su iskusili Božju osudu i kazna je bila strašna (r. r. 4-7).

Kako reagiramo kada nesreća snađe našeg susjeda ili kada susjed upadne u nevolje? Ako je dobar i ljubazan, tada ćemo, naravno, suosjećati s njime i pomoći mu. No ako je loš i neljubazan? Vjerojatno se nećemo obazirati ili ćemo čak potajno uživati u njegovoj propasti.

U Mudrim izrekama nalazimo upozorenje: »Kada padne tvoj neprijatelj, ne raduj se« (24:17). Štoviše, Isus nam nalaže da ljubimo svoje neprijatelje. U Evanđelju po Mateju 5:44 piše: »Ljubite svoje neprijatelje i molite se za one koji vas progone!« Činimo li to, oponašamo savršenu ljubav svojega Gospodina.

– Lawrence Darmani

Ljubi svojega bližnjega kao samoga sebe! Matej 22:39