Početak Božića

06 prosinac 2015Pročitajte: Evanđelje po Luki 1:26-38

26 U šestom mjesecu bi poslan anđeo Gabriel u galilejski grad koji se zove Nazaret, 27 k djevici zaručenoj s mužem komu je bilo ime Josip, iz Davidove kuće. Ime je djevici bilo Marija. 28 Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin je s tobom.« 29 Na te se riječi ona uplaši i pomisli što treba značiti ovaj pozdrav. 30 Anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo, jer si našla milost kod Boga! 31 Ti ćeš začeti i roditi sina. Nadjeni mu ime Isus! 32 On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Gospodin Bog dat će mu prijestolje njegova oca Davida. 33 On će vladati nad Jakovljevim domom uvijeke, i njegovu kraljevstvu ne će biti kraja.«
34 Marija reče anđelu: »Kako će se to dogoditi kad ja ne poznajem muža?« 35 Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti će doći na tebe, i sila Svevišnjega će te osjeniti. Zato će se i Sveto što će se roditi od tebe zvati Sin Božji. 36 I Elizabeta, tvoja rođakinja, u svojoj starosti zače sina, i ona koju zovu nerotkinjom broji već šesti mjesec. 37 Jer Bogu nije nemoguća nijedna stvar.« 38 Tada reče Marija: »Evo, ja sam Gospodnja službenica; neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.

Josip ustade od sna i učini kao što mu je bio zapovijedio Gospodnji anđeo. Uze k sebi svoju ženu.

Matej 1:24

KADA je anđeo Gabriel navijestio Mariji, a zatim pastirima radosnu vijest za cijeli svijet (pročitajte Luka 1:26,27; 2:10), je li to bila radosna vijest i za mladu djevojku? Možda se pitala: Kako ću to objasniti svojoj obitelji? Hoće li moj zaručnik razvrgnuti zaruke? Što će reći sumještani? Ako mi i poštede život, kako ću sama podizati dijete?

Kada je Josip saznao za Marijinu trudnoću, zabrinuo se. Imao je tri mogućnosti: oženiti se, javno se od nje rastati i izvrgnuti ju ruglu ili u tišini prekinuti zaruke. Josip je izabrao treću mogućnost. No, umiješao se Bog. U snu mu je rekao: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariji, svoju ženu; jer što je u njoj začeto, od Duha je Svetoga« (Matej 1:20).

Za Mariju i Josipa Božić je započeo podložnošću Bogu usprkos velikim problemima s kojima su bili suočeni. Predali su se u Njegove ruke i time nam pokazali istinitost obećanja iz Prve Ivanove poslanice 2:5: »A tko drži Njegovu riječ, u njemu je zaista Božja ljubav savršena.«

Neka Božja ljubav ispuni naša srca ovoga Božića – i svakoga dana – dok u poslušnosti hodamo s Njime.

– Albert Lee

Bože, Tebi pjevam ja, slavim Tvoje sveto ime.

U moj život si ušao, darovao mi spasenje.

Poslušnost Bogu nesmetano teče iz srca koje voli.