Savršeni dar

08 prosinac 2015Pročitajte: Poslanica Rimljanima 12:1-8

1 Zaklinjem vas dakle, braćo, Božjim milosrđem da prikažete svoja tjelesa za živu žrtvu, svetu, ugodnu Bogu; tako da vaše bogoslužje bude duhovno. 2 Ne prilagođujte se ovom svijetu, nego se preobražavajte obnavljanjem svojega uma, da kušate što je Božja volja, što je dobro, ugodno i savršeno.
3 Po milosti koja mi je dana kažem svakome koji je među vama neka ne misli o sebi više nego što valja misliti, nego neka misli o sebi čedno, svatko po onoj mjeri vjere koju mu je Bog udijelio. 4 Jer kao što u jednom tijelu imamo mnoge udove, a svi udovi nemaju istu ulogu, 5 tako smo mi mnogi jedno tijelo u Kristu, a pojedini udovi jedan drugome. 6 A imamo različite darove po milosti koja nam je dana: ako je proroštvo, neka bude po mjeri vjere; 7 ako li je služenje, neka služi; ako je učitelj, neka uči; 8 ako tješi, neka ohrabruje; onaj koji daje, neka daje pošteno; onaj koji predvodi, neka to čini revno; onaj koji čini milosrđe, neka to čini radosno!

Dajte Gospodu slavu Njegova imena! Prinesite žrtvu i stupite u Njegove dvore!

Psalam 96:8

SVAKE se godine u našem botaničkom vrtu predstavljaju načini svetkovanja Božića u različitim dijelovima svijeta. Najviše mi se sviđaju francuske jaslice. Umjesto uobičajenih pastira i mudraca koji su donijeli zlato, tamjan i smirnu, vidimo francuske seljake koji su malome Isusu donijeli svoje darove: cvijeće, kruh, vino, sir i druge stvari koje im je Bog pomogao napraviti. To me podsjeća na starozavjetnu zapovijed sinovima Izraelovim da donesu prvine od ljetine u »kuću Gospodina, Boga svojega« (pročitajte Izlazak 23:16-19). Te jaslice pokazuju da sve što imamo dolazi od Boga i da je jedino što Mu možemo dati ono što je On dao nama.

Kada je Pavao rekao Rimljanima da predaju sebe za »živu žrtvu«, rekao im je da Bogu vrate ono što je Bog dao njima – sami sebe (Rimljanima 12:1). To uključuje i darove koje im je dao, čak i sposobnost da zarađuju za život. Znamo da Bog ljudima daje posebne vještine. Neki, poput Davida, lijepo sviraju (1 Samuelova 16:18). Neki su, kao Besalel i Ohaliab, vrsni umjetnici (Izlazak 35:30-35). Drugi su vješti u pisanju, podučavanju, vrtlarstvu i mnogo čemu drugome.

Kada Bogu vratimo ono što je On nama dao, dajemo Mu savršeni dar – sebe.

– Julie Ackerman Link

Gospode, ispuni moje srce radošću jer si mi darovao svoju ljubav i oproštenje koje nalazim u Tvome sinu Isusu.

Dajte sve Kristu koji je sve dao za vas.