Dijamantna prašina

27 prosinac 2015Pročitajte: Izaija 1:18-20

18 »Dobro dakle, sudimo se!«,
tako govori Gospodin.
»I ako su vaši grijesi crveni kao skrlet,
postat će bijeli kao vuna!
19 Ako hoćete slušati,
uživat ćete najbolje u zemlji.
20 Ali ako ne ćete i prkosite,
proždrijet će vas mač!«
– Zaista, Gospodnja usta rekoše.

Pročitajte: Psalam 51:9

9 Poškropi me izopom i bit ću čist.
Operi me i bit ću bjelji od snijega.

Operi me i bit ću bjelji od snijega.

Psalam 51:9

Za vrijeme jako oštre zime u našem dijelu Michigana, miješali su se različiti osjećaji u vezi s vremenom. Snijeg je potrajao do ožujka i većini je ljudi bilo dosta snijega i dogoročnih prognoza niskih temperatura.

Ipak, još uvijek me zadivljuje raskošna ljepota snijega. Čak i onda kada sam svakoga dana morao lopatom čistiti gomile snijega ispred garaže, bio sam očaran njime. Sjećam se dana kada su počeli padati ledeni kristalići i taložiti se na stari snijeg. I dok smo supruga i ja šetali uživajući u blještavom prizoru, činilo se kao da je dijamantna prašina prosuta krajobrazom.

U Bibliji čitamo da snijeg ima različite svrhe. Bog ga šalje kao znak svoje kreativnosti (pročitajte Job 37:6; 38:22,23). Snijegom prekriveni planinski vrhovi tijekom ljeta opskrbljuju vodom isušene doline. No što je još važnije, Bog rabi snijeg kao sliku oproštenja grijeha. Radosna vijest o Isusu omogućuje nam ošišćenje od grijeha, da budemo »bjelji od snijega« (Psalam 51:9).

Kada sljedeći put vidite snijeg – uživo ili na fotografiji – zahvalite Bogu za oproštenje i oslobođenje od kazne za grijeh koju snijeg, taj divan prirodni dar, predstavlja svima koji se pouzdaju u svoga Spasitelja.

– Dave Branon

Kada nam Krist oprašta, naše je srce čisto kao snijeg koji je netom napadao.