Pravo utočište

10 sijecanj 2016Pročitajte: Jošua 20:1-9

1 Gospodin reče Jošui: 2 »Priopći sinovima Izraelovim ovo: Odredite sebi gradove za utočišta, za koje vam dadoh uputu preko Mojsija 3 da tamo može uteći ubojica ako je koga ubio nehotice i nenamjerno! Neka vam budu utočišta od krvnoga osvetnika! 4 Neka uteče u koji od tih gradova, neka stane pred gradskim vratima i neka iznese svoju stvar starješinama onoga grada! Neka ga prime k sebi u grad i odrede mu mjesto gdje može kod njih stanovati! 5 Ako ga progoni krvni osvetnik, ne smiju izručiti ubojicu u njegove ruke, jer je nehotice ubio svojega bližnjega i nije mu prije bio neprijatelj. 6 Neka ostane u onom gradu dok ne stane pred općinu na sud, do smrti velikoga svećenika koji tada bude. Tada se ubojica smije opet vratiti u svoj grad i svojoj kući, u grad iz kojega je bio pobjegao.«
7 I odrediše Kedeš u Galileji na Naftalijevoj gori, Šekem na Efrajimovoj gori, Kirjat-Arbu, to jest Hebron, na Judinoj gori.
8 S one strane Jordana, istočno od Jerihona, odrediše Beser u pustinji na ravnici Rubenova plemena, Ramot u Gileadu Gadova plemena i Golan u Bašanu Manašeova plemena. 9 To su bili gradovi što su bili određeni za svakoga Izraelca i stranca koji je boravio među njima. Tamo je mogao pobjeći svaki koji je nekoga nehotice ubio, da ga ne bi ubio krvni osvetnik prije nego stane pred općinu.

Ime je Gospodnje tvrda kula; pravednik uteče u nju i sakriven je.

Izreke 18:10

U ožujku 2014. u okolici mojega rodnoga grada započeo je plemenski sukob. To je natjeralo moga oca i sve ukućane da zajedno s ostalim izbjeglicama potraže sigurnost u glavnome gradu naše pokrajine. Tijekom povijesti ljudi koji su se osjećali ugroženima u svojim domovima, odlazili su tražeći sigurnost i bolju budućnost.

Kada sam posjetio izbjeglice iz moga rodnoga grada, sjetio sam se gradova utočišta o kojima piše Jošua. To su bili gradovi određeni kao sigurna mjesta u kojima su utočište nalazili oni koji su »nehotice ili nenamjerno« nekoga ubili i strahovali od krvne osvete (r. 3) Tu bi nalazili mir i zaštitu.

I danas ljudi traže utočišta iako iz drugih razloga. No, ma koliko bila potrebna, jer pružaju zaklon i hranu, ona ne mogu zadovoljiti sve potrebe izbjeglica i prognanika. Sve ostalo mogu pronaći jedino u Bogu. Oni koji hode s Bogom, pronalaze utočište i savršeni zaklon samo u Njemu. Kada su drevni Izraelci poslani u izgnanstvo, Gospodin je rekao: »Jest, Ja sam ih odveo u daljinu, među neznabožačke narode i… postao sam im mjesto svetoga štovanja« (Ezekiel 11:16).

Zato s punim pouzdanjem ponovimo psalmistove riječi: »Ti si moj zaklon, čuvaš me od tjeskobe. Okružit ćeš me radošću spasenja« (32:7).

– Lawrence Darmani

Ništa ne može uzdrmati one koji su sigurni u Božjim rukama.