Držite!

12 sijecanj 2016Pročitajte: Otkrivenje 3:7-13

7 Anđelu Crkve u Filadelfiji napiši:
»Ovako govori Sveti, Istiniti,
koji ima Davidov ključ
i koji otvara, a da nitko ne zatvori
te zatvara, a da nitko ne otvori.
8 Znam tvoja djela; gle, stavio sam preda te otvorena vrata koja nitko ne može zatvoriti, jer imaš malo snage; ali si držao moju riječ i nisi se odrekao moga imena. 9 Evo dajem ti one iz Sotonine sinagoge, koji govore da su Židovi, a nisu, nego lažu. Evo, učinit ću da dođu i poklone se pred tvojim nogama te spoznaju da te ja ljubim. 10 Jer si postojano održao moju riječ, i ja ću tebe sačuvati od časa kušnje koji će doći na sav svijet, da iskuša one koji prebivaju na zemlji. 11 Dolazim brzo: drži ono što imaš, da nitko ne uzme tvoj vijenac! 12 Onoga tko pobijedi, učinit ću stupom u hramu svojega Boga, i više ne će izaći van; i napisat ću na njemu ime mojega Boga i ime grada mojega Boga, novoga Jeruzalema koji silazi s neba od mojega Boga, i moje novo ime.« 13 Tko ima uši, neka čuje što Duh govori Crkvama.

Dolazim brzo: drži ono što imaš.

Otkrivenje 3:11

MOJ prijatelj koji je odrastao na ranču u Texasu, ima mnogo živopisnih izreka. Jedna od meni najdražih je: »Ne treba puno vode da se spravi dobra kava.« Ili kada netko lasom uhvati govedo koje je preveliko da bi ga svladao ili je u nekoj nevolji, moj će mu prijatelj doviknuti: »Drži to što imaš!« Drugim riječima: »Pomoć stiže! Ne puštaj!«

U 2. i 3. poglavlju Otkrivenja nalazimo pisma upućena crkvama u Maloj Aziji. Te poruke od Boga pune su ohrabrenja, ukora i izazova. One govore i nama danas kao što su govorile onima kojima su bile upućene.

Dvaput u tim pismima nalazimo istu poruku: »Drži ono što imaš.« Gospodin je crkvi u Tijatiri rekao: »… držite ovo koje imate« (2:25). A crkvi u Filadelfiji je poručio: »Dolazim brzo: drži ono što imaš, da nitko ne uzme tvoj vijenac« (3:11). Usred velike nevolje i protivljenja ti su se vjernici držali Božjeg obećanja i ustrajali su u vjeri.

Kada nam je teško i u životu imamo više tuge nego radosti, Isus nam dovikuje: »Drži to što imaš! Pomoć stiže!« Imajući to obećanje, možemo izdržati i radovati se.

– David McCasland

Skoro ćemo vidjet Spasa, skoro doći će po nas.

On nas vidi svakog časa kako slijedimo mu glas.

Svagda uz nas vjerno pazi, hrabri svakog Riječju svom

da u Božjoj novoj snazi opremo se svijetu zlom.

Obećanje Kristova povratka potiče nas da ustrajemo u vjeri.