Ledeno cvijeće

13 veljaca 2016Pročitajte: Prva poslanica Korinćanima 12:4-14

4 Milosni su darovi različiti, ali je Duh isti. 5 I različite su službe, ali je Gospodin isti. 6 I različita su djelovanja, ali je isti Bog koji čini sve u svima. 7 A svakomu se daje objava Duha na korist. 8 Doista, jednomu se daje po Duhu riječ mudrosti, drugomu riječ znanja po istom Duhu; 9 drugomu vjera u istom Duhu, drugomu milosni dar liječenja u jednom Duhu; 10 drugomu da čini čudesa, drugomu proroštvo, drugomu da razlikuje duhove, drugomu različiti jezici, drugomu da tumači jezike. 11 A sve to čini jedan i isti Duh koji dijeli svakome kako hoće.
12 Doista, kao što je jedno tijelo, ali ima mnogo udova, a svi udovi tijela, premda su mnogi, jedno su tijelo, tako i Krist. 13 Jer jednim Duhom mi smo svi kršteni u jedno tijelo, bili Židovi bili Grci, robovi ili slobodni; i svi smo jednim Duhom napojeni. 14 Jer ni tijelo nije jedan ud, nego mnogi.

Milosni su darovi različiti, ali je Duh isti.

1 Korinćanima 12:4

PETNAESTOGODIŠNJI dječak Wilson Bentley bio je očaran zamršenom ljepotom snježnih pahulja. Zadivljeno ih je gledao kroz stari mikroskop koji mu je darovala majka. Nacrtao je stotine crteža njihova nevjerojatnog dizajna, ali one bi se otopile prije nego što je mogao zabilježiti svaki detalj. Nekoliko godina poslije, 1885., dosjetio se nečemu. Na mikroskop je pričvrstio fotoaparat i nakon brojnih pokušaja i pogrešaka napravio je prve snimke snježne pahulje. Tijekom života snimio je 5000 pahulja i svaka je bila drukčija. Opisao ih je kao »mala čuda ljepote« i »ledeno cvijeće«.

Ne postoje dvije jednake snježne pahulje, pa ipak sve dolaze iz istoga izvora. Tako je i s »Kristovim cvijećem«. Svi mi dolazimo od istoga Stvoritelja i Otkupitelja, pa ipak smo svi različiti. U svojem veličanstvenom planu Bog je od mnoštva različitih ljudi načino skladnu cjelinu. Svakome od nas dao je različiti dar. Govoreći o tome, Pavao piše: »Milosni su darovi različiti, ali je Duh isti. I različite su službe, ali je Gospodin isti. I različita su djelovanja, ali je isti Bog koji čini sve u svima« (1 Korinćanima 12:4-6).

Zahvalite Bogu za jedinstveni dar kojim možete pomagati i služiti drugima.

– Dennis Fisher

Mi smo jedno u duhu, a naš vođa je Krist

i povezani svi smo Njegovom ljubavlju.

Svaka je osoba jedinstveni izraz Božje ljubavi.