Bolji pogled

23 veljaca 2016Pročitajte: Evanđelje po Luki 19:1-10

1 On dođe u Jerihon i prolazio je kroz mjesto. 2 Tamo je bio čovjek po imenu Zakej. Bio je carinički starješina, i bio je bogat. 3 Želio je vidjeti Isusa i upoznati ga, ali nije mogao od mnoštva naroda; jer je bio maloga rasta. 4 Zato potrča naprijed i popne se na divlju smokvu da ga mogne vidjeti; jer je Isus onuda trebao proći. 5 Kad dođe Isus na ono mjesto, pogleda gore i reče mu: »Zakeju, brzo siđi; jer danas trebam proboraviti u tvojoj kući.« 6 I siđe brzo, i primi ga s radošću. 7 Svi koji to vidješe mrmljali su i govorili: »Svratio je u kuću grješnika.« 8 A Zakej stupi pred Gospodina i reče: »Gospodine, pola svog imanja dajem siromasima; i ako sam koga prevario, vraćam četverostruko.« 9 Isus mu reče: »Danas je došlo spasenje ovoj kući, jer je i on Abrahamov sin. 10 Sin Čovječji je došao potražiti i spasiti što je bilo izgubljeno.«

Želio je vidjeti Isusa i upoznati Ga, ali nije mogao od mnoštva naroda; jer je bio maloga rasta.

Luka 19:3

KAO dijete volio sam se penjati po drveću. Što sam se više penjao, više toga bih vidio. U potrazi za boljim pogledom uspinjao sam se po grani tako dugo dok ne bih osjetio da se savija pod mojom težinom. Nije čudo što su moji dani penjanja prošli. Mislim da to nije sigurno – ni dostojanstveno.

Zaharija, ugledan bogati čovjek, zanemario je svoje dostojanstvo (a vjerojatno i sigurnost) kada se jednoga dana popeo na stablo u Jerihonu. Isus je prolazio kroz grad i Zakej Ga je želio vidjeti. No »nije mogao od mnoštva naroda; jer je bio maloga rasta« (Luka 19:3). Srećom, to ga nije spriječilo da Ga vidi i čak razgovara s Njime. Zaharijin je plan uspio! I kada je susreo Isusa, njegov se život zauvijek promijenio. »Danas je došlo spasenje ovoj kući« (r. 9), rekao mu je Isus.

I nas mnogo toga može spriječiti da vidimo Isusa. Ponos nas može zaslijepiti da Ga ne vidimo kao »čudo od savjetnika… Kneza mira« (Izaija 9:5). Želja za ugledom i materijalnim stvarima mogu nas priječiti da Ga vidimo kao izvor zadovoljstva i »Kruh života« (Pročitajte Ivan 6:48).

Što ste voljni učiniti da biste bolje vidjeli Isusa? Svaki iskreni napor da mu se približite dat će dobar rezultat. Bog nagrađuje ljude koji Ga iskreno traže (pročitajte Hebrejima 11:6).

– Jennifer Benson Schuldt

Da biste ojačali svoju vjeru, tražiti Božje lice.