Životna snaga

29 veljaca 2016Pročitajte: Poslanica Hebrejima 9:19-28

19 Kad je naime Mojsije proglasio sve zapovijedi po Zakonu svemu narodu, uzeo je krv junaca i jaraca s vodom i crvenom vunom te izopom poškropio knjigu i sav narod 20 govoreći: »Ovo je krv Saveza koji vam je Bog propisao.« 21 Jednako je škropio krvlju šator i sve posude za bogoslužje. 22 Prema Zakonu, gotovo se sve čisti krvlju, i bez prolijevanja krvi nema oproštenja. 23 Ako se dakle tako čiste slike nebeskih stvari, potrebno je da se same nebeske stvari čiste žrtvama boljim od ovih.
24 Jer Krist ne uđe u rukotvorenu Svetinju nad svetinjama koja bi bila slika istinite, nego u samo nebo, da nas sada zastupa pred Bogom. 25 Ne da mnogo puta prinosi samoga sebe, kao što veliki svećenik ulazi u Svetinju nad svetinjama svake godine s tuđom krvlju! 26 Inače bi on morao mnogo puta trpjeti od postanka svijeta. Sad se pojavio jednom, na svršetku vjekova, da svojom žrtvom razori moć grijeha. 27 Kao što je ljudima određeno jednom umrijeti, a potom dolazi sud, 28 tako Krist jednom sebe prinese, da oduzme grijehe mnogih; a drugi put će se, bez odnosa na grijeh, pojaviti na spasenje onima koji ga iščekuju.

… bez prolijevanja krvi nema oproštenja.

Hebrejima 9:22

MARY Ann vjerovala je u Boga i Njegova Sina Isusa, ali nije razumjela zašto je Isus morao proliti svoju krv da bi nas spasio. Kome bi palo na pamet čistiti nešto krvlju? Pa ipak u Bibliji piše: »Prema Zakonu, gotovo se sve čisti krvlju« (Hebrejima 9:22). Prema njezinu mišljenju, to je bilo odvratno!

A onda je jednoga dana morala u bolnicu. Narušen joj je imunitet i doktori su se zabrinuli jer je bolest počela napadati njezine krvne stanice. Dok je bila na hitnom prijamu bolesnika, pomislila je da će umrijeti ako bolest uništi njezinu krv. Ali Isus je prolio svoju krv da bih ja živjela!

Odjedanput joj je sve bilo jasno. Usred boli Mary Ann je osjetila radost i mir. Shvatila je da je krv život. A sveti je život bio potreban da nas izmiri s Bogom. Danas je živa i zdrava i zahvaljuje Bogu za svoje zdravlje i za Isusovu žrtvu zbog nje.

Deveto poglavlje Poslanice Hebrejima tumači značenje krvi u Starome zavjetu (r. r. 16-22) i Isusovu žrtvu koja je jednom za svagda ukinula potrebu prinošenja žrtava (r. r. 23-26).

Ponijevši naše grijehe, On je dobrovoljno umro i prolio svoju krv kao žrtvu za nas. Zbog toga možemo uči u Božju prisutnost. Možemo li mu ikako zahvaliti što je svoju žrtvu učinio našom žrtvom, svoj život našim životom i svojega Oca našim Ocem?

– Keila Ochoa

Kristova krv čisti naše grijehe.