Nagnite se prema svjetlu

01 ozujak 2016Pročitajte: Prva Petrova poslanica 2:4-10

4 Pristupite k njemu, živome kamenu koji su, istina, ljudi odbacili, ali ga je Bog izabrao i uresio čašću, 5 i sami se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni hram za sveto svećenstvo, da prinosite duhovne žrtve koje su ugodne Bogu po Isusu Kristu. 6 Zato stoji u Pismu:»Evo stavljam na Sionu ugaoni,izabrani i dragocjeni kamen;tko vjeruje u njega,ne će se posramiti.«7 Vama dakle, koji vjerujete, čast je. Onima koji ne vjeruju on je kamen koji odbaciše graditelji, koji postade kamen ugaoni, kamen spoticanja i stijena sablazni. 8 Na nj se spotiču, jer ne vjeruju riječima, na što su i određeni.9 A vi ste izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti narod, puk dobitka, da objavljujete slavna djela onoga koji vas pozva iz tame k svojemu divnome svjetlu. 10 Vi nekoć niste bili narod, a sada jeste narod Božji. Nekoć ste bili nemili Bogu, a sada ste mili.

A vi ste izabrani rod… da objavljujete slavna djela Onoga koji vas pozva iz tame k svojemu divnome svjetlu.

1 Petrova 2:9

JEDNOG sam dana dobila buket ružičastih tulipana. Dok sam ih stavljala u vazu nasred kuhinjskog stola, glave su im se ljuljale na debelim stabljikama. Sljedećeg sam dana primijetila da su svi cvjetovi okrenuti u drukčijem smjeru. Tulipani koji su stajali uspravno, sada su bili nagnuti na stranu, otvarajući i naginjući se prema sunčevoj svjetlosti koja je ulazila kroz obližnji prozor.

U neku ruku svi smo stvoreni da budemo nalik tim cvjetovima. Bog nas je pozvao da se okrećemo prema svjetlosti Njegove ljubavi. Petar govori o tome kada piše da nas je Krist pozvao »iz tame k svojemu divnomu svjetlu« (r. 9). Prije nego što smo upoznali Boga, živjeli smo u tami grijeha i smrti koje su nas odvajale od Njega (pročitajte Efežanima 2:1-7). No zbog milosti i ljubavi Bog je pribavio način da pobjegnemo iz duhovne tame. Krist je sišao na zemlju i u »Njemu imamo otkupljenje, Njegovom krvlju oproštenje grijeha« (Kološanima 1:13,14).

Isus je svjetlo svijeta i svatko tko se pouzda u Njega prima oproštenje grijeha i život vječni. No samo ako smo okrenuti prema Njemu, moći ćemo odražavati Njegovu dobrotu, pravdu i istinu (pročitajte Efežanima 5:8,9).

Jennifer Benson Schuldt

Spasenje od grijeha znači okrenuti se od duhovne tame prema Božjem svjetlu.