U Božje vrijeme

04 ozujak 2016Pročitajte: Jakovljeva poslanica 1:2-4

2 Iskreno se radujte, braćo moja, kad padnete u različite kušnje, 3 znajući da iskušenjima vaša vjera biva utvrđena u postojanosti. 4 A postojanost neka bude zrela na djelu, da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostatka.

U tvojim je rukama moje vrijeme.

Psalam 31:16

KADA je južnoafrički propovjednik Andrew Murray posjetio Englesku 1895. godine, zbog stare su ga ozljede počela boljeti leđa. Dok se oporavljao, njegova mu je domaćica spomenula ženu koja je bila u velikoj nevolji i željela je znati može li joj dati neki savjet. Murray je rekao: »Dajte joj ovo što sam napisao sebi za ohrabrenje. Možda će joj pomoći.« Evo što je napisao:

Kada si u nevolji reci:

Prvo – Bog me je doveo tu. Njegovom voljom ja sam na ovom neugodnom mjestu. I tu ću počinuti.

Sljedeće – On će me držati u svojoj ljubavi i dati mi milost da se ponašam kao Njegovo dijete.

Zatim – On će moju nevolju učiniti blagoslovom i naučiti me što želi da naučim, i u meni razviti osobine koje želi da steknem.

Zadnje – U svoje vrijeme može me izbaviti – kako i kada, On zna.

Tu sam – prema Božjemu planu, pod Njegovom zaštitom i On me odgaja – tako dugo dok On to želi.

Mi želimo brzo rješenje, brzi popravak, ali neke stvari se ne mogu riješiti brzo; mogu se samo prihvatiti. Bog će nas čuvati svojom ljubavlju. Po Njegovoj milosti možemo počinuti u Njemu.

David Roper

Kada Bog dopušta patnju, On daje i utjehu.