Proslijedite Bogu

05 ozujak 2016Pročitajte: Druga knjiga o Kraljevima 19:9-20

9 I kad je Sanherib čuo da je Tirhak, etiopski kralj, krenuo u boj protiv njega, posla opet poslanike Ezekiji i zapovjedi: 10 »Odnesite ovu vijest Ezekiji, Judinu kralju: Nemoj da te zavara tvoj Bog u kojega se uzdaš misleći da Jeruzalem ne će pasti u ruku asirskomu kralju! 11 Sam si čuo što su učinili asirski kraljevi svim zemljama, zatrvši ih sasvim. A ti da se izbaviš? 12 Jesu li možda bogovi naroda koje satrše moji oci izbavili Gozance, Harane, Resefce i Edence u Tel Basaru? 13 Gdje je hamatski kralj, arpadski kralj, kralj grada Sefarvajima, pa onaj od Hene i Ive?«
14 Ezekija primi poslanikovo pismo. Kad ga je bio pročitao, ode u Gospodnji Hram i razvi ga tamo pred Gospodinom. 15 Tada se pomoli Ezekija pred Gospodinom ovako: »Gospodine, Bože Izraelov! Ti imaš prijestolje nad kerubima. Ti si jedini Bog nad svim kraljevstvima na zemlji. Ti si onaj koji je stvorio nebo i zemlju.
16 Prigni, Gospodine, svoje uho i čuj!
Otvori, Gospodine, svoje oči i vidi!
Pripazi na riječi što mi ih ovdje šalje Sanherib,
da se naruga živomu Bogu!
17 Istina je, doduše, Gospodine, da su asirski kraljevi opustošili narode i njihove zemlje 18 i njihove bogove pobacali u oganj. Ali to i nisu bili bogovi, nego djelo čovječje ruke, drvo i kamen. Zato ih se moglo uništiti. 19 A sad, Gospodine, Bože naš, izbavi nas iz njegove ruke, da spoznaju sva kraljevstva na zemlji da si ti, Gospodine, jedini Bog!«
Posredništvo Izaijino
20 I posla Izaija, Amosov sin, Ezekiji ovu vijest: »Ovako govori Gospodin, Bog Izraelov: Molitvu koju si mi upravio zbog Sanheriba, asirskoga kralja, uslišio sam.

Prigni, Gospodine, svoje uho i čuj! Otvori, Gospodine, svoje oči i vidi!

2 Kraljevima 19:16

PRIJE doba telefona, elektroničke pošte i mobitela, telegram je obično bio najbrži način komunikacije. Ali telegramom su se slale samo hitne vijesti, a takve su vijesti obično loše.

Kada je Ezekija bio kralj Jude, u drevnom je Izraelu trajao rat. Asirski je kralj Sanherib napao i osvojio judejske gradove. Tada je Ezekiji poslao pismo, ‘telegram’ s lošim vijestima. Pozvao ga je da se preda. Trenutak kada je primio pismo Ezekija je opisao ovim riječima: »Današnji je dan dan nevolje, kazne i pogrde« (r. 3).

Bahato i s posprdnim riječima Sanherib se hvalio svojim prijašnjim ratnim pohodima, omalovažavao je Boga Izraelova i prijetio strahotama (r. r. 10-13). I u tom je teškom trenutku kralj Ezekija uzeo poslanikovo pismo i učinio nešto vrlo neobično: »… ode u Gospodnji Hram i razvi ga tamo pred Gospodinom« (r. 14). Zatim se pomolio priznajući Božju vladavinu i u toj teškoj situaciji (r. r. 15-19). I Bog je pokazao svoju moć (r. r. 35,36).

Loše vijesti mogu doći bilo kada. U tim trenucima dobro je slijediti Ezekijin primjer. Stavite loše vijesti pred Gospodina u molitvi i čujte Njegove riječi: »Molitva koju si mi upravio… uslišio sam« (r. 20).

Lawrence Darmani

Molitva je molba bespomoćnog djeteta Ocu koji pozorno sluša.