Brinimo se o sebi

13 ozujak 2016Pročitajte: Knjiga Izlaska 18:14-24

14 Kad Mojsijev tast vidje što sve mora činiti s narodom, reče: »Što se toliko mučiš s narodom? Zašto ti sam sjediš na sudu, a sav se narod tiska oko tebe od jutra do večeri?«
15 Mojsije odgovori svom tastu: »Narod dolazi k meni da dobije odluke Božje. 16 Kada imaju kakav sukob, dolaze k meni, da im sudim i kazujem pravorijeke Božje i njegove upute.«
17 A tast Mojsijev mu odvrati: »Nije dobro kako radiš. 18 Ti ljudi što dolaze preda te muče se zbog toga. Taj je rad pretežak za te. Ne možeš mu sam odoljeti. 19 Pa poslušaj savjet što ću ti ga dati, i Bog će biti s tobom! Ti zastupaj narod kod Boga i prinosi njihove želje pred Boga! 20 Onda ih uči zakonima i naredbama i pokazuj im put kojim trebaju ići, i djela koja trebaju činiti! 21 Ujedno izaberi iz svega naroda valjane ljude, bogobojazne, pouzdane i nesebične, i postavi ih za predstojnike nad tisuću, nad stotinu, nad pedeset i nad deset! 22 Oni neka sude narodu u svako doba! Svaki važniji slučaj neka ipak predaju tebi! U stvarima manje važnim neka odlučuju sami! Tako olakšaj sebi teret! Neka ga nose s tobom! 23 Ako tako učiniš, i Bog ti to dopusti, moći ćeš izdržati, i sav će taj narod zadovoljan otići kući.«
24 Mojsije posluša savjet svog tasta i učini sve što mu savjetova.

Dođite sa mnom sami, na samotno mjesto i otpočinite malo!

Marko 6:31

NAKON operacije srca probdjela sam noć uz bolesnički krevet svoga supruga. Sredinom jutra sjetila sam se da sam dogovorila odlazak frizerki. »Moram to odgoditi«, rekla sam rastreseno prolazeći prstima kroz raščupanu kosu.

»Mama, umij lice i idi«, rekla je moja kći Rosie.

»Ne, ne«, bila sam uporna. »To nije bitno, moram biti tu.«

»Ja ću ostati«, rekla je Rosie. »Briga o sebi, mama… Briga o sebi. Korisnija si tati budeš li se brinula o sebi.«

Mojsije se iscrpljivao služeći kao jedini sudac u Izraelu. Zbog toga je Jitro upozorio svoga zeta: »Nije dobro kako radiš… Taj je rad pretežak za te. Ne možeš mu sam odoljeti« (Izlazak 18:17,18). Zatim mu je objasnio kako može dio posla prepustiti drugima i s njima podijeliti teret.

Možda će vam se to činiti proturječnim, ali briga o sebi je bitna za zdrav život (pročitajte Matej 22:37-39; Efežanima 5:29,30). Da, prvo moramo voljeti Boga, a onda i druge, ali trebamo i odmor da bismo obnovili tijelo i dušu. Ponekad brinuti se o sebi znači dopustiti drugima da nam pomognu nositi naše terete. Isus se često odmarao i molio (pročitajte Marko 6:30-32). Budemo li slijedili Njegov primjer, bit ćemo učinkovitiji u svojim odnosima i korisniji drugima.

Cindy Hess Kasper

Ne pokušavajte sve napraviti sami – nađite vremena za odmor.