Priče u kolibi

23 ozujak 2016Pročitajte: Poslanica Hebrejima 9:11-15

11 Ali Krist se je pojavio kao veliki svećenik budućih dobara te ušao u veći i savršeniji šator koji nije rukom načinjen, to jest nije od ovoga svijeta. 12 Ne s krvlju jaraca ni junaca, nego je sa svojom krvlju ušao jednom zauvijek u Svetinju nad svetinjama i stekao vječni otkup. 13 Doista, ako poškropljena krv jaraca i junaca i posuti pepeo junice posvećuje okaljane, 14 koliko će više krv Krista, koji je Duhom Svetim samoga sebe prinio neokaljana Bogu, očistiti našu savjest od mrtvih djela, da služimo živomu Bogu!
15 I zato je posrednik Novoga saveza da po smrti, koju podnese za otkup od prijestupa u prvome Savezu, pozvani prime obećanu vječnu baštinu.

Ali Krist se je pojavio kao veliki svećenik budućih dobara te ušao u veći i savršeniji Šator koji nije rukom načinjen, to jest nije od ovoga svijeta.

Hebrejima 9:11

STARA je koliba, vješto izgrađena od rukom tesanih trupaca, bila dostojna naslovne stranice časopisa. No način na koji je napravljena samo je dio njezine vrijednosti. Unutra su obiteljski predmeti obješeni na zid ispunjavali dom uspomenama. Na stolu se nalaze rukom spletena košarica za jaja, stara daska za mijesiti tijesto i uljanica. Iznad ulaznih vrata obješen je iznošeni šešir. »Svaka stvar ima svoju priču«, rekao je ponosni vlasnik.

Kada je Bog dao Mojsiju upute za gradnju Svetog šatora, svaka je stvar imala svoju »priču« (Izlazak 25 – 27). Šator je imao samo jedan ulaz, kao što mi imamo jedan put k Bogu (Djela ap. 4:12). Debela unutarnja zavjesa odvajala je ljude od Svetinje nad svetinjama gdje je obitavao Bog. Nas naši grijesi odvajaju od Boga. U Svetinji nad svetinjama nalazio se Kovčeg saveza koji je predstavljao Božju prisutnost. Veliki je svećenik bio prethodnik još većeg Svećenika koji će doći – samoga Isusa. Krv žrtve nagoviještala je Kristovu savršenu žrtvu. On je »svojom krvlju ušao jednom zauvijek u Svetinju nad svetinjama i stekao vječni otkup« (Hebrejima 9:12).

Sve su te stvari pričale priču o Kristu i onome što će učiniti za nas. Učinio je to da »pozvani prime obećanu vječnu baštinu« (r. 15). Isus nas poziva da budemo dio te priče.

Tim Gustafson

Isus je uzeo naše grijehe da bismo bili spašeni.