Bog je moja snaga

29 ozujak 2016Pročitajte: Knjiga o Sucima 7:1-8

1 Urani Jerubaal, to jest Gideon, i sva njegova četa s njim. Utaboriše se kod izvora Haroda, a tabor Midjanaca bio je sjeverno od njih, na podnožju brežuljka More u ravnici.
2 Tada reče Gospodin Gideonu: »Vojska što je imaš uza se odveć je mnogobrojna a da bih dao Midjance u njezine ruke. Inače bi se Izrael mogao hvaliti nasuprot meni: Vlastitom sam snagom sebi pomogao. 3 Zato reci ljudima: Tko se boji i koga je strah neka se vrati i neka odstupi od gore Gileada!« I vratiše se od čete dvadeset i dvije tisuće ljudi, a deset tisuća ljudi ostade.
4 A Gospodin reče Gideonu: »Četa je još uvijek previše mnogobrojna. Odvedi je na vodu! Tamo ću ti je prebrati. Za koga ti reknem: Ovaj ide s tobom, taj neka ide s tobom! A za koga ti reknem: Ovaj ne ide s tobom, taj neka ne ide s tobom!« 5 Nakon što je ljude bio odveo na vodu, reče Gospodin Gideonu: »Svakoga koji lapće vodu jezikom, kao što lapću psi, toga stavi na stranu; tako i svakoga koji klekne na koljena dok pije!« 6 Tada je iznosio broj onih koji su vodu laptali rukom k ustima tri stotine ljudi. Ostali ljudi klekoše svi na koljena da piju vodu.
7 I reče Gospodin Gideonu: »S tri stotine ljudi koji su laptali vodu izbavit ću vas i predat ću ti u ruke Midjance. Svi drugi neka se vrate; svaki svojoj kući!« 8 Kad su uzeli sebi brašnjenice za ljude i njihove trube, otpusti sve Izraelce, svakoga svojoj kući. Samo tri stotine ljudi zadrža. Tabor Midjanaca bio je pod njim u ravnici.

Ja te krijepim. Ja ti pomažem.

Izaija 41:10

NITKO se nije mogao zabuniti da za drevne babilonske vojnike kaže da su blagi. Oni su bili okrutni, izdržljivi i zli, i napadali su druge narode kao što orao napada svoj plijen. Ne samo da su bili moćni, bili su i oholi. Gotovo su obožavali svoju ratničku vještinu. Zapravo, u Bibilji piše da im je »snaga kao Bog« (Habakuk 1:11).

Bog nije želio da se Izraelska vojska zarazi takvom vrstom samopouzdanja dok su se pripremali za borbu protiv Midjanaca. Zato je rekao Gideonu, zapovjedniku izraelske vojske: »Vojska što je imaš uza se odveć je mnogobrojna a da bi dao Midjance u njezine ruke. Inače bi se Izrael mogao hvaliti nasuprot meni: Vlastitom sam snagom sebi pomogao« (Suci 7:2). Zbog toga je Gideon otpustio sve koji su se bojali. Kući se vratilo njih 22.000, a 10.000 boraca je ostalo. Bog je nastavio smanjivati vojsku sve dok nije ostalo samo 300 vojnika (r. r. 3-7). S tako malo vojnika Izrelci su bili opasno nadjačani – njihovih neprijatelja, koji su se utaborili u obližnjoj ravnici, bilo je poput skakavaca (r. 12). Usprkos tome, Bog je Gideonovoj vojsci dao pobjedu.

Ponekad će Bog dopustiti da budemo slabi kako bismo se oslonili na Njega i nastavili dalje. U našim se potrebama očituje Njegova snaga. On je taj koji kaže: »Ja te krijepim. Ja ti pomažem. Ja te podupirem svojom jakom desnicom« (Izaija 41:10).

Jennifer Benson Schuldt

Bog želi da se oslonimo na Njegovu snagu, ne na svoju.