Pregled srca

13 travanj 2016Pročitajte: Evanđelje po Luki 12:22-34

22 Tada reče svojim učenicima: »Zato vam kažem: Ne brinite se za život: što ćete jesti, ni za tijelo: u što ćete se obući. 23 Jer je život vredniji od jela, i tijelo od odijela. 24 Pogledajte gavrane! Ne siju, ne žanju, nemaju skrovišta ni žitnica: Bog ih hrani. Koliko ste vi vredniji od ptica! 25 Tko od vas svojim brigama može produljiti svoj život pa i samo za jedan pedalj? 26 Ako dakle ne možete ni najmanje, zašto ste tako tjeskobno zabrinuti za ostalo? 27 Pogledajte ljiljane! Kako rastu! Ne rade, ne predu, a ipak vam kažem: Ni Salomon u svemu svom sjaju nije bio tako odjeven kao jedan jedini od njih. 28 I kad Bog travu, koja danas stoji na polju, a sutra se baca u peć, tako odijeva, koliko će više vas, malovjerni! 29 I zato ne pitajte što ćete jesti i što ćete piti, i ne uznemirujte se! 30 Za sve se to brinu neznabošci. Vaš Otac zna da vam to treba. 31 Nego tražite njegovo kraljevstvo, a ostalo će vam se dodati.
32 Ne boj se, malo stado; jer je volja vašega Oca da vam da kraljevstvo. 33 Prodajte što imate i dajte od toga milostinju! Pribavite sebi torbe nepoderive, neprolazno blago u nebu koje tat ne može ukrasti, niti ga moljac izjeda! 34 Jer gdje je vaše blago, ondje je i vaše srce.

Jer gdje je vaše blago, ondje je i vaše srce.

Luka 12:34

KADA vlakom idem na posao, uvijek slijedim ‘nepisana pravila ponašanja’ – primjerice, ne razgovarati s ljudima koji sjede pored vas ako ih ne poznajete. Za nekoga poput mene, koji nikada nisam susreo stranca, to je jako teško. Ja volim razgovarati s nepoznatim ljudima. Iako sam poštovao zakon šutnje, shvatio sam da usprkos tome možete saznati mnogo o ljudima pogledate li koji dio novina čitaju. Gledao sam koju će stranicu prvo otvoriti: Poslovnu stranicu? Sport? Politiku? Najnovija događanja? Njihovi odabiri otkrivaju njihove interese.

Naši odabiri uvijek nešto otkrivaju. Naravno, Bog ne treba čekati da vidi što smo odabrali da bi znao što je u našem srcu. No stvari na koje trošimo vrijeme i koje privlače našu pozornost govore o nama. Kao što je Isus rekao: »Gdje je vaša blago, ondje je i vaše srce« (r. 34). Bez obzira na to što želimo da Bog misli o nama, pravo stanje našega srca postaje jasno na temelju onoga kako koristimo svoje vrijeme, novac i svoje darove. Kada svoje resurse ulažemo u ono što je Bogu važno, tada to otkriva da je naše srce usklađeno s Njegovim srcem.

Bog se brine o potrebama ljudi i napredovanju Njegova kraljevstva. Što vaši odabiri govore Njemu i drugima o tome gdje je vaše srce?

Joe Stowell

Gdje je vaše blago?