Što se sviđa Gospodinu

30 travanj 2016Pročitajte: Druga knjiga o Kraljevima 12:1-16

1 Joašu je bilo sedam godina kad se popeo na prijestolje. 2 U sedmoj Jehuovoj godini postao je Joaš kralj, i vladao je četrdeset godina u Jeruzalemu. Njegova se mati zvala Sibja, iz Beer Šebe. 3 Joaš je činio ono što se sviđalo Gospodinu dok ga je savjetovao svećenik Jojada. 4 Ali žrtvene visine nisu bile oborene. Narod je još uvijek prinosio na visinama žrtve klanice i kadio kâd. 5 Joaš je bio zapovjedio svećenicima: »Sav novac koji se kao posvećeni dar donosi u Gospodnji Hram, naime novac koji se odredi procjenom, porez po dužnosti, zatim sav novac koji se u Hram donosi dobrovoljno, 6 to neka svećenici uzimaju za se, svaki od svojega poznanika! Oni s tim neka daju popraviti sve što je trošno na Hramu, gdje se god nađe kakva šteta!« 7 Ali u dvadeset i trećoj godini Joaševa kraljevanja svećenici još nisu bili popravili što je na Hramu bilo trošno. 8 Zato pozva kralj Joaš svećenika Jojadu i druge svećenike i upita ih: »Zašto još niste popravili ono što je na Hramu trošno? Odsad ne smijete više uzimati novac od svojih poznanika, nego ga morate upotrijebiti za popravak Hrama.« 9 Svećenici pristadoše na to da više ne uzimaju novac od naroda, ali i da ne popravljaju što je trošno na Hramu. 10 Tada uze svećenik Jojada jedan kovčeg, napravi prorez na poklopcu i stavi ga uz oltar, desno od ulaza u Gospodnji Hram. Tamo su svećenici koji su stražarili na pragu morali ubacivati sve novce koji su se donosili u Gospodnji Hram. 11 Kad bi vidjeli da ima mnogo novaca u kovčegu, morao je određeni kraljevski činovnik doći s velikim svećenikom i novce koji su se našli u Gospodnjem Hramu svezati i izmjeriti. 12 Izmjerene novce morali su uručiti onima koji su vodili posao i brinuli se za Gospodnji Hram. Oni bi isplaćivali drvodjelje i radnike koji su bili zaposleni na Gospodnjem Hramu, 13 zatim zidare i kamenare, i one koji su pribavljali drvo i tesano kamenje, da se tako popravi što je bilo trošno na Gospodnjem Hramu, ukratko da se dobavi sve što je trebalo za popravak Hrama. 14 Ali novcem koji se donosio u Gospodnji Hram nisu se gradile srebrne čaše, noževi, kotlići ili trube, niti zlatne i srebrne posude za Gospodnji Hram, 15 nego su ga davali radnicima da poprave Gospodnji Hram. 16 Pritom od ljudi kojima bi predavali novac nisu tražili da radnicima izdaju račun, jer su radili vjerno i savjesno.

Joaš je činio ono što se sviđalo Gospodinu dok ga je savjetovao svećenik Jojada.

2 Kraljevima 12:3

‘KAUBOJSKA GRADNJA’ je izraz kojim se mnogi Britanci koriste za loše obavljene građevinske radove. Povezan je sa strahom ili žaljenjem uglavnom zbog loših iskustava.

Nema sumnje da je i u biblijsko vrijeme bilo loših drvodjelja, zidara i klesara, ali skriven u priči o kralju Joašu, koji se brinuo da se poprave trošni dijelovi Hrama, nalazi se redak o poštenju onih koji su nadgledali i izvodili radove (r. 16).

No, kralj Joaš »je činio što se sviđalo Gospodinu« (r. 3) samo kada ga je savjetovao svećenik Jojada. Kao što vidimo u Drugoj knjizi Ljetopisa 24:17-27, nakon Jojadine smrti Joaš je napustio Gospodina i počeo štovati druge bogove.

Nedosljedna ostavština kralja koji je bio bogobojazan samo dok je bio pod duhovnim utjecajem pobožnog svećenika, tjera me da zastanem i razmislim. Što će biti naša ostavština? Hoćemo li nastaviti rasti i napredovati u vjeri cijeloga života, donoseći dobar rod? Ili će nas omesti stvari ovoga svijeta i okrenuti nas suvremenim idolima – kao što su udobnost, materijalizam i samoživost?

Amy Boucher Pye

Straži, dušo moja, kušača mnogo je;

a grijeha moć je velika i vjeri ruga se.

Živjeti čestito i činiti što je ispravno zahtijeva postojanost i duhovno vodstvo.