Nastavite se penjati!

09 svibanj 2016Pročitajte: Prva poslanica Solunjanima 4:1-12

1 Uostalom, braćo, molimo vas i opominjemo u Gospodinu Isusu: kao što ste naučili od nas kako trebate ugađati Bogu, tako i živite, da sve više napredujete.
2 Jer znate kakve vam dadosmo zapovijedi u ime Gospodina Isusa. 3 Doista, volja je Božja da budete sveti, da se čuvate bludnosti, 4 da svaki od vas zna čuvati svoju posudu u svetosti i časti, 5 a ne da ugađate požudnoj strasti, kao pogani koji ne poznaju Boga. 6 Ne nanosite štetu i ne zakidajte u poslu svojega brata, jer je Gospodin osvetnik za sve to, kao što vam prije kazasmo i posvjedočismo. 7 Zaista, Bog nas ne pozva na nečistoću, nego na svetost. 8 Koji dakle to odbacuje, ne odbacuje čovjeka, nego Boga koji vam je dao svojega Duha Svetoga. 9 A za bratsku ljubav ne trebamo vam pisati jer ste sami od Boga poučeni da se ljubite među sobom. 10 Zaista, to i činite prema svoj braći u cijeloj Makedoniji. A molimo vas, braćo, da još više u tom napredujete 11 te da nastojite provoditi miran život i gledati svoj posao. Radite svojim rukama, kao što vam zapovjedismo, 12 da biste se pristojno vladali prema onima što su vani i da nikoga ne opterećujete.

Nego potičite jedni druge svaki dan.

Hebrejima 3:13

RICHARD je trebao poticaj i dobio ga je. Bio je alpinist i s prijateljem Kevinom, koji je išao prvi i učvršćivao uže, penjao se po stijeni. Iscrpljen i spreman odustati, Richard je zamolio Kevina da ga spusti na zemlju. No Kevin ga je poticao da ustraje. Došao je predaleko da bi odustao. Viseći na užetu, Richard je odlučio pokušati. Nekim se čudom uspio uhvatiti za stijenu i dovršiti uspon. I to samo zahvaljujući prijateljevu ohrabrivanju.

U ranoj crkvi Isusovi su sljedbenici ohrabrivali jedni druge da nastave slijediti svoga Gospodina i pokazuju suosjećanje. U kulturi prožetoj nemoralom jedni su druge gorljivo poticali da žive besprijekornim životom (pročitajte Rimljanima 12:1; 1 Solunjanima 4:1). U Djelima apostolskim 13:15 čitamo da su se vjernici svakodnevno ohrabrivali i tješili kako ih je Bog poticao. Jedni su druge poticali da se mole za druge vjernike (pročitajte Rimljanima 15:30), međusobno se ohrabrivali da ne napuštaju zajednicu vjerih i da se vole (pročitajte Hebrejima 10:25 i 1 Solunjanima 4:9).

Svojom nas je smrću i uskrsnućem Isus povezao jedne s drugima. Zbog toga imamo odgovornost i prednost da uz Božju pomoć ohrabrujemo druge vjernike da se nastave penjati, da napreduju u pouzdanju i poslušnosti Njemu.

Marvin Williams

Potičite jedni druge, kao što i činite. 1 Solunjanima 5:11