Bože, pomozi!

02 lipanjPročitajte: Poslanica Hebrejima 4:14-16

14 Imajući dakle uzvišenoga velikog svećenika koji je prošao nebesa, Isusa, Sina Božjega, držimo se vjere koju ispovijedamo! 15 Jer nemamo velikoga svećenika koji ne bi mogao suosjećati s našim slabostima, nego je u svemu bio podložan kušnji kao i mi, osim u grijehu. 16 Pristupajmo dakle s pouzdanjem k prijestolju milosti, da postignemo milosrđe i nađemo milost kad nam ustreba pomoć!

Pristupajmo dakle s pouzdanjem k prijestolju milosti, da postignemo milosrđe i nađemo milost kad nam ustreba pomoć!

Hebrejima 4:16

BILA sam jako sretna kada mi je prijateljica rekla da će postati mama! Brojale smo dane i nestrpljivo čekale taj dan. No kada je tijekom poroda dijete doživjelo oštećenje mozga, srce mi se slomilo i nisam znala za što da se molim. Jedino sam znala komu se trebam moliti – Bogu. On je naš Otac i čuje nas kada Ga zovemo.

Znala sam da Bog može činiti čuda. Vratio je u život Jairovu kći (pročitajte Luka 8:49-55) i istodobno izliječio bolest zbog koje je i bila umrla. Odlučila sam moliti Ga da ozdravi i prijateljičino dijete.

»A što ako ga Bog ne ozdravi«, pitala sam se. Sigurno Mu ne nedostaje snage. Je li moguće da mu nije stalo? Razmišljala sam o Isusovoj patnji na križu i objašnjenju da Bog »pokazuje svoju ljubav prema nama tako što Krist, kad smo bili još grješnici, umre za nas« (Rimljanima 5:8). A onda sam se sjetila Jobovih pitanja i kako je naučio prepoznati Božju mudrost u svemu stvorenju oko sebe (pročitajte Job 38 – 39).

Polako sam shvaćala kako nas Bog poziva k sebi u detaljima našega života. Božjom milošću prijateljica i ja naučile smo moliti Boga i vjerovati Mu – neovisno o ishodu.

Poh Fang Chia

Kada vas život obori na koljena, u savršenom ste položaju za molitvu!