Mnogo bolje

08 lipanjPročitajte: Poslanica Filipljanima 1:12-26

12 A hoću da znate, braćo, da je moje sadašnje stanje čak pomoglo napretku evanđelja, 13 tako da se razglasilo po svem pretoriju i među ostalima da ja nosim okove zbog Krista. 14 I većina braće u Gospodinu, ohrabrena mojim okovima, usuđuje se još revnije, bez straha navješćivati Riječ. 15 Jedni doduše propovijedaju Krista iz zavisti i svađe, a drugi od dobre volje. 16 Ovi iz ljubavi, znajući da ležim radi obrane evanđelja. 17 A oni iz prkosa navješćuju Krista, neiskreno, da jače pritegnu moje okove. 18 Što dakle? Dok se na svaki način propovijeda Krist, bilo himbeno bilo iskreno, ja se tome radujem, a i radovat ću se. 19 Znam naime da će mi ovo izaći na spasenje vašom molitvom i pomoću Duha Isusa Krista. 20 Očekujem i nadam se da se ni u čem ne ću postidjeti, nego da će se i sada kao svagda, sa svom smionošću, proslaviti Krist u mome tijelu, bilo životom bilo smrću. 21 Doista, meni je život Krist, a smrt dobitak. 22 A ako mi život u tijelu donosi plodno djelovanje, tada ne znam što da izaberem. 23 Jer sam pritisnut s obje strane: imam želju umrijeti i biti s Kristom, što bi bilo mnogo bolje. 24 Ali ostati u tijelu potrebnije je zbog vas. 25 Ovo znam pouzdano: ostat ću na životu i bit ću kod sviju vas na vaš napredak i radost vjere, 26 da se vi sa mnom što više ponosite u Kristu Isusu, kad opet dođem k vama.

Jer sam pritisnut s obje strane: imam želju umrijeti i biti s Kristom, što bi bilo mnogo bolje.

Filipljanima 1:23

ZVUK sirene oglasio se pred kućom malenog dječaka. Nije znao o čemu je riječ pa je upitao mamu. Objasnila mu je da tako upozoravaju ljude da se približava opasna oluja. Rekla mu je da bi mogli poginuti od siline tornada ako ne potraže sklonište. Na to je dječak rekao: »Zašto je to loše? Ako umremo, nećemo li susresti Isusa?«

Mala djeca često ne razumiju što znači umrijeti. No Pavao, koji je doživio mnogo toga, napisao je nešto slično: »…imam želju umrijeti i biti s Kristom, što bi bilo mnogo bolje« (r. 23). U to je vrijeme bio u kućnom pritvoru, ali u njegovoj izjavi ne nalazimo malodušnost. Radovao se jer je njegovo trpljenje pridonosilo širenju Evanđelja (r. r. 12-14). Pa zašto je onda Pavao bio rastrgan između želje za životom i smrti? Zato što bi nastavak života značio »plodonosan rad«. No ako umre, znao je da će uživati u posebnoj bliskosti s Kristom, »odseliti iz tijela i naseliti se kod Gospodina« (2 Korinćanima 5:8).

Ljudi koji vjeruju u spasonosnu moć Kristove smrti i uskrsnuća, bit će zauvijek s Njime. Netko je rekao: »Sve je dobro što se u nebu svrši.« Bilo da živimo ili umiremo, mi smo na dobitku. »Doista, meni je život Kirst, a smrt dobitak« (Filipljanima 1:21).

Jennifer Benson Schuldt

Vjerovanje u Isusovu smrt i uskrsnuće jamči nam život s Njime zauvijek.