Maratonsko čitanje

17 lipanj 2016Pročitajte: Nehemija 8:1-8

1 tada se sabra sav narod jednodušno na slobodnom trgu pred vodenim vratima. Oni zatražiše od književnika Ezre da donese knjigu Mojsijeva Zakona, što ga je bio dao Gospodin Izraelovim sinovima. 2 Svećenik Ezra donese Zakon prvoga dana sedmoga mjeseca pred skupštinu, pred ljude i žene, i sve koji su ga mogli razumjeti. 3 Od jutra do podne čitao je on iz njega na trgu pred vodenim vratima ljudima i ženama i svima koji su mogli razumjeti. Sav je narod slušao čitanje zakonske knjige. 4 Književnik Ezra stajao je pritom na podu od drveta, što su ga bili napravili za tu prigodu. Uz njega s desne strane stajali su Matitja, Šema, Anaja, Urija, Hilkija i Maaseja; s lijeve strane Pedaja, Mišael, Malkija, Hašum, Hašbadana, Zaharija i Mešulam. 5 Ezra otvori knjigu pred očima svega naroda; jer je bio iznad svega naroda. Kad ju je bio otvorio, ustade sav narod. 6 I Ezra reče molitvu hvale u čast Gospodinu, Bogu velikomu. Sav narod odgovori: »Amen, amen!« I podigoše svoje ruke, prignuše se tada i pokloniše se Gospodinu licem do zemlje. 7 Leviti Ješua, Bani, Šerebja, Jamin, Akub, Šabtaj, Hodija, Maaseja, Kelita, Azarja, Jozabad, Hanan i Pelaja objašnjavali su narodu Zakon, a narod je stajao na svom mjestu. 8 Čitali su iz knjige Božjega zakona dio po dio i objašnjavali smisao, tako da su razumjeli što se čitalo.

Čitali su iz knjige Božjega zakona dio po dio i objašnjavali smisao, tako da su razumjeli što se čitalo.

Nehemija 8:8

KADA je sunce izišlo prvoga dana sedmoga mjeseca 444. godine pr. Krista, prorok Ezra počeo je čitati Mojsijev zakon (nama znan kao prvih pet knjiga Biblije). »… stajao je pritom na podu od drveta« (r. 4) pred stanovnicima Jeruzalema i pročitao im je cijeli Zakon za šest sati.

Muškarci, žene i djeca okupili su se na ulazu u grad poznatom kao Izvorska vrata i gledali proslavu najsvečanijeg blagana, Srebrne trube, poslije sužanjstva slavi se kao blagdan Nove godine. Bio je to jedan od blagdana koji je odredio sam Bog. I dok su slušali, dogodile su se četiri stvari.

Kada je Ezra otvorio Knjigu zakona, sav je narod ustao (r. 5). Na Ezrinu molitvu hvale u čast Gospodinu narod je odgovorio: »Amen, amen!« (r. 6 ) Podigli su ruke, prignuli se i poklonili »licem do zemlje« (r. 6). Zatim su pozorno slušali čitanje i tumačenje onoga što im je Ezra pročitao (r. 8).

Zamislite taj veličanstveni dan kada je unutar netom obnovljenih zidina Jeruzalema naglas čitan Mojsijev zakon koji je Bog dao »Izraelovim sinovima« (r. 2)!

Ezrino maratonsko čitanje može nas podsjetiti da i nama Sveto pismo može biti izvor slavljenja i učenja. Kada otvorimo Bibliju i saznamo više o Isusu, slavimo Boga, veličajmo Ga i nastojmo otkriti što nam poručuje ovoga trenutka.

Dave Branon

Svrha proučavanja Biblije nije samo naučiti nego živjeti.