Učite voljeti

21 lipanj 2016Pročitajte: Prva poslanica Korinćanima 13

1 Ako ljudske i anđeoske jezike govorim,
a nemam ljubavi,
onda sam kao mjed koja ječi, ili praporac koji zveči.
2 Ako imam proroštvo
i znam sve tajne i sve znanje,
i ako imam svu vjeru,
da i gore premještam,
a nemam ljubavi, ništa sam.
3 I ako razdam sve svoje imanje,
i ako predam svoje tijelo da se sažeže,
a nemam ljubavi,
ništa mi ne koristi.
4 Ljubav dugo trpi, dobrostiva je;
ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne nadima se.
5 Ne čini što ne valja, ne traži svoje,
ne razdražuje se, ne misli o zlu,
6 ne raduje se nepravdi, a raduje se istini.
7 Sve pokriva, sve vjeruje,
svemu se nada, sve trpi.
8 Ljubav nikad ne prestaje;
a proroštva će prestati,
jezici će umuknuti,
znanje će proći.
9 Jer dijelom znamo
i dijelom prorokujemo.
10 A kad dođe što je savršeno,
prestat će što je djelomično.
11 Kad sam bio dijete,
govorio sam kao dijete,
mislio sam kao dijete,
rasuđivao sam kao dijete.
Kad sam postao muž,
odbacio sam što je bilo djetinje.
12 Jer sad gledamo kroz ogledalo, u zagonetki,
a tada ćemo licem u lice.
Sad spoznajem dijelom,
a tada ću spoznati kao što sam i sam spoznat.
13 A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav,
to troje.
Ali je najveća među njima ljubav.

Težite za ljubavlju!

1 Korinćanima 14:1

LJUBAV čini više od toga da »pokreće svijet«, kao što kaže stara pjesma. Ona ljude čini i ranjivima. S vremena na vrijeme možda kažemo samima sebi: »Zašto voljeti kada drugi to ne cijene? Zašto voljeti i dopustiti da nam drugi nanesu bol?« No apostol Pavao nam daje jednostavan razlog zašto težiti za ljubavlju: »A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, to troje. Ali je najveća među njima ljubav« (13:13).

»Ljubav je aktivnost, bitna aktivnost Božja«, piše biblijski tumač C. K. Barett, »i kada ljudi vole bilo Njega ili druge ljude, čine (ma koliko neuspješno) što Bog čini.« A Bog je zadovoljan kada se ponašamo poput Njega.

Da biste počeli težiti za ljubavlju, najprije razmislite kako možete živjeti osobine nabrojene u Prvoj poslanici Korinćanima 13:4-7. Primjerice, kako prema svojem djetetu biti strpljivi kao što je Bog strpljiv s vama. Kako biti ljubazan i poštovati svoje roditelje? Što znači misliti na dobrobit drugih kada ste na poslu? Kada se vašoj prijateljici dogodi nešto dobro, veselite li se s njom ili joj zavidite?

I dok budemo težili »za ljubavlju«, vidjeti ćemo da se često okrećemo Bogu, izvoru ljubavi, i Isusu kao primjeru ljubavi. Jedino ćemo tada upoznati što je prava ljubav i pronaći snagu voljeti druge kao što Bog voli nas.

Poh Fang Chia

… jer je ljubav od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. 1 Ivanova 4:7