Naša glavna zadaća

8 srpnjaPročitajte: Evanđelje po Mateju 7:12-23

12 Sve, dakle, što hoćete da vama ljudi čine, činite i vi njima! Jer je to sadržaj Zakona i Prorokâ.
Dva puta
13 Uđite na uska vrata! Jer su široka vrata i širok je put koji vodi u propast i vrlo mnogi njim idu. 14 Kako su uska vrata i tijesan je put što vodi u život i samo ih ga malo nalazi!
15 Čuvajte se lažnih proroka! Oni dolaze k vama u ovčjem odijelu, a unutra su grabežljivi vuci. 16 Prepoznat ćete ih po njihovim plodovima. Bere li se s trnja grožđe ili se s drače beru smokve? 17 Tako svako dobro stablo rađa dobre plodove, a zlo stablo rađa zle plodove. 18 Dobro stablo ne može rađati zlih plodova, ni zlo stablo dobrih plodova. 19 Svako stablo koje ne rađa dobra ploda siječe se i baca u oganj. 20 Dakle, po njihovim ćete ih plodovima prepoznati.
21 Ne će svaki koji mi govori: »Gospodine, Gospodine« ući u nebesko kraljevstvo, nego samo tko čini volju mojega Oca koji je na nebesima. 22 U onaj dan mnogi će mi reći: Gospodine, Gospodine, nismo li u tvoje ime prorokovali? Nismo li u tvoje ime izgonili đavle? Nismo li u tvoje ime činili mnoga čudesa? 23 Tada ću im izjaviti: »Nikad vas nisam poznavao; idite od mene, zlotvori!«

Isus mu reče: »Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po Meni.«

Ivan 14:6

KADA je britanska znanstvenica pozvala sve svjetske religije da se udruže u postizanju jedinstva svih ljudi svijeta, naišla je na odobravanja. Ističući da vodeće religije dijele isto zlatno pravilo, predložila je: »Glavna zadaća našega doba je izgraditi globalno društvo u kojem ljudi svih svjetonazora mogu živjeti u miru i skladu.«

Isus je u svojem Govoru na gori izrekao zlatno pravilo: »Sve, dakle, što hoćete da vama ljudi čine, činite i vi njima!« (Matej 7:12) U istoj je propovijedi dodao i: »Ljubite svoje neprijatelje i molite se za one koji vas progone!« (5:44) Primjena tih radikalnih zapovijedi sigurno će pridonijeti miru i skladu. No, odmah nakon zlatnog pravila Isus je pozvao na oprez. »Čuvajte se lažnih proroka! Oni dolaze k vama u ovčjem odijelu, a unutra su grabežljivi vuci« (7:15).

Poštovanje drugih i prepoznavanje istine idu ruku pod ruku. Ako imamo istinu, imamo poruku koju vrijedi izreći. Ali Bog svima daje slobodu da Ga prihvate ili odbace. Naša je odgovornost s ljubavlju reći istinu i poštovati osobni izbor svakoga kao što to Bog čini.

Da bismo stekli poštovanje drugih, nužno je da i mi poštujemo njih. To je značajan korak ako im želimo prenijeti Isusovu poruku: »Ja sam put i istina i život« (Ivan 14:6).

Tim Gustafson

Volite ljude; volite istinu.