Održati vjeru

30 srpanj 2016Pročitajte: Poslanica Hebrejima 10:32 – 11:6

32 Spominjite se prvih dana kada ste, odmah nakon primanja svjetla, podnijeli veliku i patničku borbu: 33 s jedne strane bili ste javno izloženi vrijeđanju i nevoljama, a s druge strane postali ste dionici patnja onih koji su isto podnosili. 34 Doista, vi ste suosjećali sa sužnjima, i podnijeli ste s radošću otimačinu svojih dobara, znajući da imate bolje i trajno imanje. 35 Ne gubite dakle svoga pouzdanja kojemu pripada velika plaća! 36 Doista vam je potrebna postojanost da, ispunivši Božju volju, postignete obećanje.
37 »Jer još malo, vrlo malo,
pa će doći onaj koji treba doći,
i ne će zakasniti.
38 A moj pravednik živjet će od vjere;
ako li otpadne,
ne će mojoj duši ugoditi.«
39 A mi, braćo, nismo od onih koji otpadaju na propast, nego od onih koji vjeruju da spase dušu.
1 A vjera daje sigurnost onome čemu se nadamo, osvjedočenje o onom što ne vidimo. 2 U njoj stari postigoše sjajno svjedočanstvo. 3 Vjerom spoznajemo da je svijet Božjom riječju načinjen, tako da iz nevidljiva postade vidljivo.
4 Vjerom prinese Abel Bogu bolju žrtvu nego Kajin, i po njoj je dobio svjedočanstvo da je pravedan, kad Bog posvjedoči za njegove darove. Po njoj on mrtav još govori. 5 Vjerom bi Henoh prenesen da ne vidi smrti, i ne nađe se, jer ga Bog prenese. Doista, prije nego bi prenesen dobi svjedočanstvo da je ugodio Bogu. 6 A bez vjere nije moguće ugoditi Bogu, jer onaj koji hoće ugoditi Bogu, treba vjerovati da On postoji i da plaća onima koji ga traže.

A bez vjere nije moguće ugoditi Bogu.

Hebrejima 11:6

 

ČESTO o vjeri razmišljamo kao o čarobnoj formuli. Imate li je dovoljno, bit ćete bogati, zdravi i zadovoljni životom. Sve će vaše molitve biti automatski uslišane. No, u životu nije tako. Kao dokaz, pisac Poslanice Hebrejima nabraja što čini »istinsku vjeru« i podsjeća nas na živote nekih od starozavjetnih heroja vjere (Hebrejima 11).

»A bez vjere«, pisac kaže bez okolišanja, »nije moguće ugoditi Bogu« (r. 6). Opisujući vjeru, rabi riječ »prijanjati« (v. 27). Kao rezultat svoje vjere, neki od njih izvojevali su pobjedu: predvodili su vojske, izbjegli mač i preživjeli lavove. Ali drugi nisu biti te sreće: bili su bičevani, kamenovani ili prepiljeni. Poglavlje završava ovim riječima: »Svi su oni zbog svoje vjere stekli pohvalno svjedočanstvo, ali ne primiše obećanja« (r. 39).

Takva slika vjere ne odgovara predodžbi o vjeri kao čarobnoj formuli. Ponekad vjera vodi do pobjede i trijumfa. Ponekad zahtijeva čvrstu odlučnost da se ustraje pod svaku cijenu. »Zato se Bog ne stidi nazivati se njihovim Bogom, jer im je pripravio grad« (r. 16).

Ono na čemu počiva naša vjera je pouzdanje da Bog suvereno vlada i da će održati svoja obećanja – bilo da se to dogodi u ovome životu ili onome koji iščekujemo.

Philip Yancey

Kada smo tužni, najveća nam je utjeha da Bog ima sve pod kontrolom.