Cijena ulaznice

31 srpnjaPročitajte: Poslanica Rimljanima 3:21-26

21 A sad se bez Zakona očituje Božja pravda, posvjedočena od Zakona i od Proroka. 22 To je Božja pravda po vjeri u Isusa Krista za sve koji vjeruju, jer nema razlike. 23 Svi naime sagriješiše i lišeni su Božje slave. 24 Opravdavaju se besplatno njegovom milošću, po otkupu, u Kristu Isusu. 25 Njega je Bog izložio kao pomirnu žrtvu, po vjeri, da u njegovoj krvi pokaže svoju pravdu. 26 U svojoj strpljivosti Bog je naime izostavljao kaznu za grijehe koji su prije bili počinjeni, da pokaže svoju pravdu u sadašnje vrijeme. Tako htjede sam biti pravedan i činiti pravednim onoga koji vjeruje u Isusa.

Opravdavaju se besplatno Njegovom milošću, po otkupu, u Kristu Isusu.

Rimljanima 3:24

SVAKE godine oko dva milijuna ljudi iz cijelog svijeta posjeti katedralu svetoga Pavla u Londonu. Isplati se kupiti ulaznicu da biste uživali u veličanstvenoj građevini koju je krajem 17. stoljeća projektirao i sagradio Sir Christopher Wren. No, turizam je sporedna stvar na tome mjestu kršćanskog bogoštovlja. Prvotna je zadaća katedrale »omogućiti ljudima, u svoj njihovoj različitosti, da u Isusu Kristu susretnu Boga koji nas mijenja«. Ako želite razgledati zgradu i diviti se arhitekturi, morate platiti ulaznicu. No želite li ući i sudjelovati u nekom od dnevnih bogoslužja u toj prekrasnoj katedrali, ulaz je besplatan.

Kolika je cijena ulaska u kraljevstvo Božje? Ulaz je besplatan zato što je Isus Krist svojom smrću platio cijenu umjesto nas. »Svi naime sagriješiše i lišeni su Božje slave. Opravdavaju se besplatno Njegovom milošću, po otkupu, u Kristu Isusu« (r. r. 23,24).

Kada priznamo svoju duhovnu potrebu i vjerom prihvatimo Božje oproštenje grijeha, imamo novi i vječni život u Njemu.

U novi život možete ući već danas jer je Isus svojom smrću na križu i uskrsnućem od mrtvih platio cijenu ulaznice!

David McCasland

Isus je platio cijenu da možemo ući u Božje kraljevstvo.