Bez straha

11 kolovoz 2016Pročitajte: Evađelje po Luki 2:8-20

8 U onom kraju držali su pastiri u polju noćnu stražu kod svoga stada. 9 Tada stupi Gospodnji anđeo pred njih i Gospodnja ih slava obasja. I vrlo se uplašiše. 10 A anđeo im reče: »Ne bojte se! Evo, javljam vam veliku radost, koja je za sav narod: 11 Danas vam se u Davidovu gradu rodi Spasitelj, Mesija i Gospodin. 12 I ovo neka vam je znak: Naći ćete dijete što je povijeno u pelenice i leži u jaslama.« 13 Odjedanput se pridruži anđelu velika nebeska vojska koja je hvalila Boga i pjevala:
14 »Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima,
jer su mu omiljeli.«
15 Tada otiđoše anđeli od njih na nebo. A pastiri su govorili jedan drugome: »Pođimo, dakle, u Betlehem i pogledajmo što se dogodilo, što nam je Gospodin upravo objavio!« 16 Odoše brzo tamo i nađoše Mariju i Josipa i dijete što je ležalo u jaslama. 17 Kad su to vidjeli, počeše pripovijedati što im je bilo kazano o tom djetetu. 18 Svi koji su to čuli, divili su se tome što im pripovjediše pastiri. 19 A Marija je čuvala sve te riječi i razmišljala o njima u svojemu srcu. 20 Pastiri se vratiše, i hvalili su i slavili Boga za sve što su čuli i vidjeli, kao što im je bilo kazano.

A anđeo im reče: »Ne bojte se!

Luke 2:10

SKORO svaki put kada se u Bibliji spominje pojavljivanje anđela, njegove su prve riječi: »Ne boj se!« (Daniel 10:12,19; Matej 28:5; Otkrivenje 1:17). Ništa čudno. Kada nadnaravno dođe u doticaj s planetom Zemljom, to obično ljude tako prestraši da padnu ničice, licem do zemlje, i ostanu tako. No, Luka govori o Bogu koji se pojavio na Zemlji o obličju koje nije izazvalo strah. U Isusu, rođenom u štali i položenom u jasle, Bog je napokon pronašao način svoga dolaska kojega se ne moramo bojati. Što može biti bezopasnije od novorođenčeta?

Zbunjeni su skeptici uhodili Isusa tijekom Njegove službe. Kako dijete rođeno u Betlehemu, tesarov sin, može biti Mesija poslan od Boga? No, skupina pastira u polju nije dvojila tko je On, jer su čuli poruku Radosne vijesti izravno od zbora anđela (2:8-14).

Zašto je Bog uzeo obličje čovjeka? Biblija daje brojne razloge – neke duboko teološke, a neke sasvim praktične. Ali slika Isusa kao mladića kako raspravlja s učiteljima u Hramu daje nam jedan odgovor (r. 46). Prvi put obični su ljudi mogli razgovarati i raspravljati s utjelovljenim Bogom. Isus je mogao govoriti svakome – svojim roditeljima, učiteljima i siromašnoj udovici, a da prije toga nije morao reći: »Ne bojte se!« Bog nam u Isusu postaje bliskim.

Philip Yancey

Utjelovljeni Bog kraj je straha. F. B. Meyer