Bog govori

23 kolovoz 2016Pročitajte: Poslanica Hebrejima 1:1-12

1 Bog, koji je negda mnogo puta i različitim načinom govorio ocima po prorocima, progovori nama u ove posljednje dane po Sinu. 2 Njega postavi baštinikom svemu, po njemu stvori i svijet. 3 On je odsjaj njegove slave i odraz njegova bića. Zato nosi sve riječju svoje sile; nakon što je očistio grijehe, sjede s desne strane Veličanstvu na visini. 4 Postade uzvišeniji od anđela, koliko dobi u baštinu ime odličnije od njihova.
5 Doista, kome od anđela reče kad:
»Ti si moj Sin,
ja te danas rodih«?
I opet:
»Ja ću njemu biti Otac,
i on će meni biti Sin«?
6 I kad opet uvodi Prvorođenoga u svijet, govori:
»Neka mu se poklone svi Božji anđeli.« 7 I anđelima govori:
»On vjetrove čini svojim anđelima,
a munje ognjene svojim slugama.«
8 A Sinu:
»Prijestolje je tvoje, Bože, uvijek;
i pravedno žezlo je žezlo tvoga kraljevstva.
9 Ti ljubiš pravdu, a mrziš bezakonje;
zato te pomaza Bog, tvoj Bog,
uljem radosti više nego tvoje drugove.«
10 I:
»Ti si, Gospodine, u početku utemeljio zemlju,
i nebesa su djela tvojih ruku.
11 Ona će proći, a ti ostaješ,
sva će ostarjeti kao odjeća;
12 i savit ćeš ih kao kabanicu, kao haljinu,
i izmijenit će se;
a ti si onaj isti,
i tvojih godina ne će nestati.«

A mi ne primismo svjetovnog duha, nego Duha koji je od Boga, da znamo što nam je Bog darovao.

1 Korinćanima 2:12

NEDAVNO je moj zet Ewing objašnjavao svojoj kćeri Maggie da možemo razgovarati s Bogom i da On govori nama. Kada joj je rekao da nam Bog ponekad govori kroz Bibliju, Maggie je bez oklijevanja rekla: »Pa, meni nije nikada ništa rekao. Nikada nisam čula da mi Bog govori. »

Većina nas vjerojatno bi se složila s Maggie, ako time mislimo da nam Bog govori tako da doista čujemo glas koji nam kaže: »Prodaj svoju kuću i idi u daleku zemlju skrbiti za siročad.« No, kada kažemo da čujemo Boga kako nam ‘govori’, time obično mislimo nešto sasvim drugo.

Mi ‘čujemo’ Boga čitajući Sveto pismo. U Bibliji piše o Isusu i kaže da je Bog progovorio »nama u ove posljednje dane po Sinu« koji je »odsjaj Njegove slave i odraz Njegova bića« (Hebrejima 1:1,3). U Svetom pismu čitamo i kako pronaći spasenje u Isusu i kako živjeti tako da ugađamo Bogu (2 Timoteju 3:14-17). Osim Biblije, imamo Duha Svetoga. U Prvoj poslanici Korinćanima 2:12 piše da smo primili Duha »da znamo što nam je Bog darovao.«

Koliko je prošlo vremena od kada vam je Bog posljednji put govorio? Razgovarajte s Njime i slušajte Duha koji nam otkriva Isusa kroz svoju Riječ. Poslušajte prekrasne stvari koje vam Bog želi reći.

Dave Branon

Bog govori kroz svoju Riječ, ako slušamo.