Zaista slobodni

31 kolovoz 2016Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 8:31-37

31 Tada Isus reče onim Židovima koji su vjerovali u njega: »Ako vi ustrajete u mom nauku, zaista ćete biti moji učenici. 32 Tada ćete upoznati istinu, i istina će vas osloboditi.« 33 Odgovoriše mu: »Mi smo Abrahamova djeca i nikome nismo nikad robovali. Kako ti veliš: Bit ćete slobodni?« 34 Isus im odvrati: »Zaista, zaista kažem vam: Tko čini grijeh, rob je grijehu. 35 Rob ne ostaje zauvijek u kući, sin ostaje zauvijek. 36 Ako vas dakle Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni. 37 Znam da ste Abrahamova djeca. Ali gledate da me ubijete, jer vas se moja riječ ne prima.

Ako vas dakle Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni.

Ivan 8:36

OLOUDAH Equiano (1745. – 1796.) imao je samo 11 godina kada je otet i prodan u roblje. Prošao je dugačak i težak put od Zapadne Afrike do Zapadne Indije, zatim do kolonije u Virginji i konačno do Engleske. U dobi od 20 godina kupio je vlastitu slobodu, no i dalje je nosio duševne i tjelesne ožiljke, znakove nečovječnih postupaka koje je doživio.

Dok su mnogi još uvijek bili robovi, nije mogao uživati u svojoj slobodi i zato se pridružio pokretu za ukidanje ropstva u Engleskoj. Napisao je autobiografiju (što je u to doba bilo nezapamćeno postignuće za bivšeg roba) u kojoj je opisao stravično postupanje s robovima.

Kada je Isus došao, borio se za sve nas koji smo robovi i ne možemo se boriti za sebe. Naše ropstvo nije vidljivo jer nismo okovani lancima. Zarobljenici smo vlastite pokvarenosti i grijeha. Isus je rekao: »Tko čini grijeh, rob je grijehu. Rob ne ostaje zauvijek u kući, sin ostaje zauvijek. Ako vas dakle Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni» (r. r. 34-36).

Gdje god za takvu sloboda nisu čuli, moraju se naviještati te Njegove riječi. Radosna je vijest da možemo biti oslobođeni krivnje, sramote i beznađa. Vjerom u Isusa zaista možemo biti slobodni!

Bill Crowder

Cijena naše slobode od grijeha plaćena je Isusovom krvi.