»Bog, kojemu si se molio«

01 rujan 2016Pročitajte: Izaija 37:9-22,33

9 jer mu je bilo došlo do ušiju da je Tirhaka, etiopski kralj, izišao u boj protiv njega. Na tu vijest posla glasnika Ezekiji s nalogom: 10 »Odnesite ovu vijest Ezekiji, Judinu kralju: Nemoj da te zavara tvoj Bog u kojega se uzdaš misleći da ne će Jeruzalem pasti u ruke asirskomu kralju. 11 Sam si čuo što su učinili asirski kraljevi svim zemljama sasvim ih satrvši. A ti da se izbaviš? 12 Jesu li možda bogovi naroda koje satrše moji oci njih izbavili: Gozance, Harance, Resefce i Edence u Tel Basaru? 13 Gdje je hamatski kralj, arpadski kralj, kralj grada Sefarvajima, pa onaj od Hene i Ive?«
14 Ezekija primi pismo od glasnika. Kad ga je bio pročitao, ode u Gospodnji hram. Tamo ga Ezekija razvi pred Gospodinom. 15 Tada se Ezekija pomoli pred Gospodinom ovako: 16 »Gospodine nad vojskama, Bože Izraelov, koji imaš prijestolje nad kerubima! Ti si jedino Bog nad svim kraljevstvima na zemlji. Ti si stvorio nebo i zemlju. 17 Prigni, Gospodine, svoje uho i čuj! Otvori, Gospodine, svoje oči i vidi! Pripazi na sve Sanheribove riječi koje posla kako bi se narugao živomu Bogu. 18 Istina je, Gospodine, asirski su kraljevi opustošili sve narode i njihovu zemlju 19 i pobacali su njihove bogove u oganj. Ali to nisu bili bogovi, nego djelo čovječje ruke, drvo i kamen. Zato ih se moglo uništiti. 20 A sad, Gospodine, Bože naš, izbavi nas iz njegove ruke da spoznaju sva kraljevstva na zemlji da si ti jedino Gospodin!« 21 Tada posla Izaija, Amosov sin, Ezekiji ovu vijest: »Ovako veli Gospodin, Izraelov Bog, kojemu si se molio zbog Sanheriba, asirskoga kralja. 22 Ovu riječ za njega izreče Gospodin: Smije ti se, ruga ti se djevojka, kći Siona. Za tobom maše glavom kći Jeruzalema.
33 Zato ovako veli Gospodin za asirskoga kralja: »Ne će provaliti u ovaj grad i ne će ubaciti ovamo strijelu. Ne će se primaći k njemu sa štitom, niti će iskopati opkop oko njega.

Ne brinite se tjeskobno ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom, sa zahvalom, iznosite Bogu svoje potrebe!

Filipljanima 4:6

ŠTO radite sa svojim brigama? Okrećete li ih prema unutra ili ih okrećete prema gore?

Kada je okrutni asirski kralj Sanherib odlučio uništiti Jeruzalem, poslao je pismo kralju Ezekiji i poručio mu da se Juda neće razlikovati od svih ostalih naroda koje je pobijedio. Ezekija je odnio pismo u hram u Jeruzalemu i razvio ga je »pred Gospodinom« (Izaija 37:14). Zatim se molio i tražio pomoć Svemogućega. Ubrzo nakon toga prorok Izaija donio je Ezekiji ovu vijest: »Ovako veli Gospodin, Izraelov Bog, kojemu si se molio zbog Sanheriba, asirskoga kralja« (r. r. 21,22). U Bibliji čitamo da je Bog te iste noći odgovorio na Ezekijinu molitvu. Bog je na čudesan način pobijedio neprijateljsku vojsku izvan gradskih vrata. Asirska vojska nije uspjela odapeti ni jednu jedinu »strijelu« (r. 33). Nakon toga Sanherib će napustiti Jeruzalem i nikada se neće vratiti.

Pet riječi u Božjoj poruci Ezekiji – »Bog, kojemu si se molio« – pokazuje nam kamo trebamo donijeti svoje brige. Ezekija se okrenuo Bogu, zato je On izbavio i njega i njegov narod. Kad svoje brige pretočimo u molitvu, otkrivamo da se Božja vjernost pokazuje na neočekivane načine!

James Banke

Molitva pomiče ruku koja pokreće svijet. E. M. Bounds