Dovijeka

14 rujan 2016Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 6:53-69

53 Isus im odvrati: »Zaista, zaista kažem vam: Ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete njegove krvi, nemate života u sebi. 54 Tko jede moje tijelo i pije moju krv, ima život vječni, i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. 55 Jer je moje tijelo pravo jelo i moja krv pravo piće. 56 Tko jede moje tijelo i pije moju krv, ostaje u meni i ja u njemu. 57 Kao što mene posla živi Otac, i ja živim zbog Oca, tako će i onaj koji jede mene, živjeti po meni. 58 Ovo je kruh koji siđe s neba: ne kao što vaši oci jedoše manu, i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će dovijeka.« 59 Tako je on učio u sinagogi u Kafarnaumu.
60 Mnogi od njegovih učenika koji su to čuli, rekoše: »Ovo je tvrd govor! Tko ga može slušati?« 61 Isus je znao da njegovi učenici mrmljaju na to, i reče im: »Zar vas to sablažnjava? 62 A kad vidite Sina Čovječjega da uzlazi gore gdje je prije bio? 63 Duh je ono što oživljava, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje vam ja rekoh jesu duh i život. 64 Ali ima nekih među vama koji ne vjeruju.« – Jer je znao Isus od početka tko ne vjeruje i tko će ga izdati. – 65 »Zato«, nastavi on, »rekoh vam: Nitko ne može doći k meni ako mu nije dano od Oca.«
66 Otada mnogi od njegovih učenika odstupiše i nisu više išli s njim. 67 Tada upita Isus dvanaestoricu: »Hoćete li i vi otići?« 68 Šimun Petar mu odgovori: »Gospodine, kome ćemo ići? Ti imaš riječi vječnoga života. 69 I mi smo povjerovali i znamo: ti si Svetac Božji.«

Gospodine, kome ćemo ići? Ti imaš riječi vječnoga života. I mi smo povjerovali i znamo: Ti si Svetac Božji.

Ivan 6:68,69

TIJEKOM 2016. godine kazališta u Velikoj Britaniji i širom svijeta organiziraju posebne predstave i događanja u povodu četiristote godišnjice smrti Williama Shakespearea. Koncerti, predavanja i festivali privlače mnoštvo koje slavi djelo čovjeka kojega smatramo najvećim dramskim piscem na engleskom jeziku. Ben Jonson, jedan od Shakespeareovih suvremenika, o njemu je napisao: »On nije bio samo za određeno vrijeme nego za sva vremena.«

I dok utjecaj pojedinih umjetnika, pisaca i filozofa može trajati stoljećima, Isus Krist je jedina osoba čiji će život i rad trajati dovijeka. Tvrdio je da je »kruh koji siđe s neba… Tko jede ovaj kruh, živjet će dovijeka» (r. 58). Kada su mnogi koji su čuli Isusovo učenje bili uvrijeđeni Njegovim riječima i prestali su Ga slijediti (r. r. 61-66), On je upitao svoje učenike hoće li i oni otići (r. 67). »Šimun Petar Mu odgovori: ‘Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga. I mi smo povjerovali i znamo: Ti si Svetac Božji’» (r. r. 68,69).

Kada pozovemo Isusa u svoj život kao svoga Gospodina i Spasitelja, pridružujemo se Njegovim prvim učenicima i svima onima koji su Ga slijedili tijekom povijesti u novi život koji će trajati dovijeka.

David McCasland

Isus je Sin Božji, Čovjek onkraj vremena, koji nam daje vječni život.