Smiruje vašu dušu

26 rujan 2016Pročitajte: Evanđelje po Mateju 11:25-30

25 U ono vrijeme progovori Isus i reče: »Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i razumnih, a objavio malenima. 26 Da, Oče, tako je bilo tebi milo. 27 Sve je meni predao moj Otac. Nitko ne pozna Sina nego jedino Otac, i nitko ne pozna Oca nego jedino Sin i onaj kojemu to Sin hoće objaviti. 28 Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas okrijepiti. 29 Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene, jer sam ja krotak i ponizan srcem. I naći ćete pokoj svojim dušama. 30 Jer je moj jaram blag i moje breme lako.«

Prestanite i spoznajte da sam Ja Bog!

Psalam 46:11

TIJEKOM koncerta nehotice sam počeo razmišljati o problemu koji sam trebao riješiti. Srećom, to nije trajalo dugo. Riječi lijepe crkvene pjesme počele su prodirati duboko u moje biće. Muški zbor pjevao je a capella pjesmu Kad mir poput rijeke. Oči su mi se napunile suzama dok sam slušao riječi i razmišljao o miru i spokoju koje samo Bog može dati:

Kad mir poput rijeke me okružuje, kad udari bura i grom,

u dobru i zlu ću se radovati; dobro mi je u Gospodu mom.

Kad Sotona vreba i zastrašuje, riječ Tvoja me ohrabruje.

Moj Isus je za mene nemoćnoga sile tame pobijedio sve.

Kada je Isus korio tvrdokorne galilejske gradove u kojima je učinio najviše svojih čudesa (Matej 11:20-24), još je uvijek imao riječi utjehe za one koji će doći k Njemu. Rekao je: »Dođite k Meni, svi koji ste umorni i opterećeni… učite od Mene, jer sam Ja krotak i ponizan srcem. I naći ćete pokoj svojim dušama» (r. r. 28,29).

Ta je izjava iznenađujuća! Odmah poslije oštrih riječi upućenih onima koji su ga odbacili, Isus poziva sve da dođu k Njemu i pronađu mir za kojim svi čeznemo. Isus je jedini koji može smiriti naše nemirne i umorne duše.

Joe Stowell

Kada se usredotočimo na Isusa, On unosi mir u naše nemirne misli.