Učiti brojiti

28 listopad 2016Pročitajte: Psalam 139:14-18

14 Zahvaljujem ti što sam predivno i čudesno stvoren;
veoma su čudesna tvoja djela;
sasvim poznaješ dušu moju.
15 Kosti moje ne bijahu ti skrivene
kad nastajah u tajnosti,
otkan u dubinama zemlje.

16 Oči me tvoje vidješe kao zametak;
u knjizi su tvojoj zapisani svi moji dani,
što su bili unaprijed određeni,
kad još ne bijaše ni jednoga.
17 A meni, o Bože, kako su predivne tvoje misli,
kako im je nedokučiv zbroj!
18 Da ih brojim? Više ih je nego pijeska.
Ako im se kraju približim, još mi ti preostaješ!

A meni, o Bože, kako su predivne Tvoje misli!

Psalam 139:17

MOJ sin uči brojiti od 1 do 10. Broji sve, od igračaka do stabala. Broji stvari koje ja gotovo ne zamjećujem, poput lončanica na prozorima na putu do škole ili prstiju na mojim nogama.

No moj sin također uči mene nanovo brojiti. Često sam toliko zaokupljena stvarima koje nisam dovršila ili koje nemam, da ne vidim sve dobre stvari koje me okružuju. Zaboravila sam brojiti nove prijatelje, one koje sam stekla ove godine, i sve odgovorene molitve, suze radosnice i bezbrižno smijanje s prijateljima.

Mojih deset prstiju nije dovoljno da izbrojim sve što mi Bog daje iz dana u dan. »Gospode, Bože moj, mnoga si čudesa činio, mnoge namisli čudesne za nas! Nitko Ti se ne može prispodobiti. Želim ih naviještati i kazivati, ali ih je premnogo da bi se prebrojiti mogli» (Psalam 40:6). Možemo li uopće početi brojati sve blagoslove spasenja, pomirenja i vječnoga života?

Pridružimo se Davidu koji slavi Boga zbog Njegovih predivnih misli o nama i svega što čini za nas, kada kaže: »A meni, o Bože, kako su predivne Tvoje misli, kako im je nedokučiv zbroj! Da ih brojim? Više ih je nego pijeska« (139:17,18).

Naučimo nanovo brojiti!

Keila Ochoa

Zahvalimo Bogu za Njegove bezbrojne blagoslove.