Loša vjera, dobra vjera

30 rujan 2016Pročitajte: Poslanica Rimljanima 4:18-25

18 On je protiv nade vjerovao u nadu da će biti otac mnogim narodima, kao što mu je rečeno: »Takvo će biti tvoje potomstvo.« 19 On nije oslabio u vjeri, makar je razabirao da mu je tijelo već obamrlo – bilo mu je blizu sto godina – i da je bilo obamrlo i Sarino krilo. 20 U Božje obećanje ne posumnja nevjerovanjem, nego ojača u vjeri i dade slavu Bogu, 21 i bio je tvrdo osvjedočen da Bog može i učiniti što je obećao. 22 Zato mu se i uračuna u pravdu. 23 A nije pisano samo zbog njega, da mu se uračuna u pravdu, 24 nego i zbog nas kojima će se uračunati, ako vjerujemo u onoga koji je uskrisio od mrtvih Isusa, Gospodina našega, 25 koji je predan zbog naših grijeha i koji je uskrišen radi našega opravdanja.

U Božje obećanje ne posumnja nevjerovanjem, nego ojača u vjeri i dade slavu Bogu.

Rimljanima 4:20

»MORATE vjerovati«, kažu ljudi. No što to znači? Je li ikoja vjera dobra vjera?

Prije stotinu godina jedan je filozof napisao: »Vjerujte u sebe i sve što jeste. Znajte da postoji nešto u vama što je veće od bilo koje prepreke.« Ma koliko to dobro zvučalo, razbit će se na komadiće kada se suoči sa stvarnošću. Trebamo vjeru u nešto veće od sebe.

Bog je obećao Abramu da će imati mnoštvo potomaka (Postanak 15:4,5), no postojala je velika prepreka – bio je star i bez djece. Kada su se on i Saraja umorili čekajući da Bog ispuni svoje obećanje, pokušali su sami prevladati tu prepreku. Kao rezultat toga, razorili su svoju obitelj i stvorili puno nepotrebnih nesuglasica (pročitajte Postanak 16 i 21: 8-21).

Ništa što je Abraham učinio u vlastitoj snazi nije bilo dobro. Usprkos tome ostao je zapamćen kao čovjek iznimne vjere. Pavao je o njemu napisao: »On je protiv nade vjerovao u nadu da će biti otac mnogim narodima, kao što mu je rečeno» (Rimljanima 4:18). Ta vjera, rekao je Pavao, »mu se uračuna u pravdu« (r. 22).

Abraham je vjerovao u nešto mnogo veće od njega samoga – jednoga jedinog Boga. Bitno je ono u što vjerujete.

Tim Gustafson

Naša je vjera dobra ako vjerujemo u pravu Osobu.