Ovaj dar

25 listopad 2016Pročitajte: Druga posl. Korinćan. 12:6-10

6 Jer kad bih se htio i hvaliti, ne bih bio bezuman jer bih istinu kazivao; ali se suzdržavam od toga da ne bi tko više pomislio o meni, nego što vidi na meni ili čuje od mene. 7 I da se ne bih uzoholio uzvišenim objavama, dan mi je trn u tijelu, sotonin anđeo, da me bije pesnicom, da se ne uzoholim. 8 Zato sam molio triput Gospodina da odstupi od mene. 9 I reče mi: »Dosta ti je moja milost jer se snaga u slabosti usavršava.« Rado ću se dakle hvaliti svojim slabostima da se nastani u meni Kristova snaga. 10 Zato su mi ugodne slabosti, pogrde, nevolje, progonstva, tjeskobe zbog Krista, jer kad sam slab, onda sam jak.

Rado ću se dakle hvaliti

svojim slabostima da se nastani u meni Kristova snaga.

2 Korinćanima 12:9

PRIJE mnogo godina napisao sam esej o zbirci svojih štapova, štaka za hodanje i o tome da ću jednoga dana prijeći na hodalicu. I taj dan je došao. Kombinacija bolova u leđima i oštećenja živaca nogu dovela me do toga da guram hodalicu s tri kotača. Ne mogu planinariti; ne mogu pecati; ne mogu raditi mnoge stvari koje su me veselile.

No trudim se naučiti da moje ograničenje, što god ono bilo, može biti dar od

Boga i da s tim darom moram služiti Njemu. S tim darom, ne drugim. To vrijedi za sve nas, bilo da su naša ograničenja duševna, tjelesna ili umna. Pavao je bio toliko hrabar da je rekao kako se hvali svojim slabostima jer se upravo u njegovim slabostima očitovala Kristova snaga (2 Korinćanima 12:9).

Gledamo li naše takozvane slabosti na taj način, moći ćemo sve raditi samouvjereno i hrabro. Umjesto da prigovaramo, žalimo sami sebe ili odustajemo, stavimo se na raspolaganje Bogu da izvrši što je nakanio.

Nemam pojma što On ima na umu za vas i mene, ali ne trebamo se brinuti o tome. Naša je zadaća prihvatiti stvari kakve jesu i biti zadovoljni, znajući da je u ljubavi, mudrosti i providnosti Božjoj ovaj trenutak najbolji što može biti.

David Roper

Zadovoljstvo vam omogućuje da rastete, gdje vas je Bog zasadio.