Čemu me naučila ograda

14 studeni 2016Pročitajte: Evanđelje po Mateju 7:21-29

21 Ne će svaki koji mi govori: »Gospodine, Gospodine« ući u nebesko kraljevstvo, nego samo tko čini volju mojega Oca koji je na nebesima. 22 U onaj dan mnogi će mi reći: Gospodine, Gospodine, nismo li u tvoje ime prorokovali? Nismo li u tvoje ime izgonili đavle? Nismo li u tvoje ime činili mnoga čudesa? 23 Tada ću im izjaviti: »Nikad vas nisam poznavao; idite od mene, zlotvori!« 24 Tko sluša ove moje riječi i izvršava ih, sličan je razboritu čovjeku koji sagradi svoju kuću na stijeni. 25 I udari pljusak, dođoše vode, zapuhaše vjetrovi i napadoše onu kuću; ali ona ne pade, jer je bila sagrađena na stijeni. 26 Nasuprot, tko sluša ove moje riječi, ali ih ne izvršava, nalik je na luda čovjeka koji sagradi svoju kuću na pijesku. 27 I udari pljusak, dođoše vode, zapuhaše vjetrovi i napadoše onu kuću. Ona pade, i njezin je pad bio velik.
28 Kad je Isus dovršio te riječi, mnoštvo je naroda bilo zadivljeno njegovim naukom. 29 Jer je učio kao onaj koji ima moć, a ne kao njihovi pismoznanci.

Tko sluša ove Moje riječi i izvršava ih, sličan je razboritu čovjeku koji sagradi svoju kuću na stijeni.

Matej 7:24

KADA je proljetni vjetar srušio dio ograde oko naše kuće, prvo mi je palo na pamet da za to okrivim čovjeka koji ju je postavio prije samo nekoliko mjeseci. No da budem iskren, odmah sam znao da sam ja kriv. Kada se obnavljanje ograde bližilo kraju, rekao sam majstoru da ne mora zamijeniti četiri postojeća stupa prijašnje ograde novim betonskim stupovima. »Samo pričvrstite novu ogradu na stare stupove«, rekao sam. »Bit će dobro.« I bilo je – dok nije zapuhao vjetar.

Isus je ispričao upečatljivu priču da bi naglasio koliko je bitno graditi svoj život na temelju poslušnosti Njegovoj riječi. »Tko sluša ove Moje riječi i izvršava ih, sličan je razboritu čovjeku koji sagradi svoju kuću na stijeni. I udari pljusak, dođoše vode, zapuhaše vjetrovi i napadoše onu kuću; ali ona ne pade, jer je bila sagrađena na stijeni. Nasuprot, tko sluša ove Moje riječi, ali ih ne izvršava, nalik je na luda čovjeka koji sagradi svoju kuću na pijesku« (r. r. 24-26).

Vrlo je bitno čuti Božju riječ, ali učiniti ono što Bog kaže je presudno da bismo prebrodili životne oluje. Nikada nije prekasno početi graditi na Stijeni.

David McCasland

U Kristu čvrst je temelj moj, na Njeg’ oslanjam život svoj.

Sve drugo brzo nestaje, Krist, čvrsta stijena ostaje.

Kada se svijet oko nas ruši, Bog je naša Stijena.