Požrtvovna vjera

20 studeni 2016Pročitajte: Djela ap. 6:8-15; 7:59,60

8 A Stjepan, pun milosti i jakosti, činio je velika čudesa i znake u narodu. 9 Tada ustadoše neki iz sinagoge koja se zove sinagoga Libertinaca, Cirenaca i Aleksandrinaca, i onih koji su bili iz Cilicije i Azije, i stadoše raspravljati sa Stjepanom. 10 Ali nisu mogli odoljeti mudrosti i Duhu kojim je govorio. 11 Tada nagovoriše ljude koji rekoše: »Čuli smo ga gdje huli na Mojsija i na Boga.« 12 I pobuniše narod, starješine i pismoznance. Tada ga napadoše, uhvatiše ga i dovedoše pred Veliko vijeće. 13 I izvedoše lažne svjedoke koji rekoše: »Ovaj čovjek ne prestaje govoriti protiv svetog mjesta i Zakona. 14 Tako smo ga čuli gdje govori: Isus Nazarećanin razorit će ovo mjesto i izmijenit će običaje koje nam predade Mojsije.« 15 Svi koji su sjedili u Velikom vijeću upriješe oči u njega, i vidješe da mu je lice kao u anđela.
59 Tako kamenovaše Stjepana. A on je molio i govorio: »Gospodine Isuse, primi moj duh!« 60 Onda kleče na koljena i povika jakim glasom: »Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!« I to rekavši usnu.

Blaženi koji trpe progonstvo zbog pravde! Njihovo je Kraljevstvo nebesko.

Matej 5:10

NEDJELJNO je poslijepodne. Sjedim u vrtu naše kuće u blizini crkve u kojoj služi moj muž. Do mene dopiru pjesme slavljenja i štovanja na farsiju, službenomu iranskom jeziku. U našoj crkvi u Londonu okuplja se živahna skupina vjernika iz Irana. Često smo posramljeni njihovom gorljivošću za Krista dok govore o progonstvu i onima koji su, kao stariji brat njihova propovjednika, umrli mučeničkom smrću. Oni slijede stope prvoga kršćanskog mučenika Stjepana.

Stjepan, jedan od prvih izabranih vođa rane crkve, privukao je pozornost u Jeruzalemu jer je činio »velika čudesa i znake u narodu« (Djela ap. 6:8) pa su ga doveli pred židovske vlasti da se brani. Gorljivo je branio svoju vjeru prije nego što se okomio na tvrdokornost svojih tužitelja. No, umjesto da se pokaju, oni »se razljutiše i škrgutali su zubima na nj« (7:54). Odvukli su ga iz grada i nasmrt kamenovali – a on se molio za njih: »Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!« (r. 60)

Priče o Stjepanu i suvremenim mučenicima podsjećaju nas da će na poruku o Kristu neki odgovoriti brutalnošću. Ako nikada nismo bili progonjeni zbog svoje vjere, molimo se za progonjenu Crkvu diljem svijeta. No, ako ikada i budemo kušani, molimo se da nađemo milost te se pokažemo vjernima Onomu koji je toliko više pretrpio za nas.

Amy Boucher Pye

Molimo se za milost da slijedimo Gospodinove stope.