Osobna priča

21 prosinac 2016Pročitajte: Knjiga Izlaska 1:22 – 2:10

22 Ali faraon zapovjedi svemu narodu: »Sve dječake što se rode bacajte u Nil, a djevojčice ostavljajte na životu!«
2
1 Neki muž iz kuće Levijeve ode i oženi se ženom iz svog plemena. 2 Žena zatrudnje i rodi sina. Kad vidje da je lijep, sakrivala ga je tri mjeseca. 3 A kad ga nije mogla dulje sakrivati, uze za nj košaricu od papirusove trstike. Zamaza je dobro asfaltom i smolom, stavi dječaka u nju i položi je u trsku kraj Nila. 4 Njegova sestra stajala je podalje, da vidi što će od njega biti.
5 Tada dođe faraonova kći na Nil, da se kupa. Dok su njezine sluškinje hodale amo-tamo po obali Nila, ugleda ona košaricu u trsci. Posla svoju sluškinju tamo, da je donese. 6 Kada je otvori, vidje dijete: bio je dječak i plakao je. Sažali se nad njim i pomisli: »To je jedno od hebrejske djece.«
7 Tada upita njegova sestra faraonovu kćer: »Hoćeš li da idem i da ti dovedem dojkinju Hebrejku, da doji dijete?«
8 Odgovori joj faraonova kći: »Idi!« I ode djevojčica i dovede dječakovu majku.
9 Reče joj faraonova kći: »Uzmi ovog dječaka i doji ga! Ja ću ti za to platiti!« Žena uze dječaka i dojila ga je. 10 Kad dječak posta veći, donese ga natrag faraonovoj kćeri. Ona ga uze kao sina i nadjenu mu ime Mojsije. »Jer«, reče, »izvadila sam ga iz vode.«

Kad bi me odbacili otac i majka, Gospod bi me primio.

Psalam 27:10

SAMO nekoliko sati staro novorođenče ostavljeno je u živim jaslicama pred jednom crkvom u New Yorku. Mlada, očajna majka toplo ga je umotala i stavila na mjesto gdje će ga netko brzo pronaći. Ako smo u iskušenju da ju osudimo, budimo radije zahvalni što je tom djetetu dana prilika za život.

Za mene je taj događaj imao vrlo osobno značenje. Kao posvojeno dijete nisam znao ništa o okolnostima u kojima sam rođen. Usprkos tomu, nikada se nisam osjećao napuštenim. U jedno sam siguran: imam dvije mame koje su mi dale priliku za život: jedna mi je dala život, druga je svoj život uložila u mene.

U Knjizi Izlaska čitamo o brižnoj majci u teškoj situaciji. Faraon je izdao zapovijed: »Sve dječake koji se rode bacajte u Nil« (1:22). Mojsija je majka skrivala dok god je mogla. Kada je imao tri mjeseca, stavila ga je u košaru od papirusove trske koju je premazala smolom i stavila ga među trsku uz obalu Nila. Ako je plan bio da ga pronađe faraonova kći, da odraste u faraonovoj palači i u konačnici izvede svoj narod iz ropstva, sve je išlo po planu.

Kada očajna majka da svome djetetu priliku, Bog se može pobrinuti za dalje. On to često i čini – na nevjerojatno domišljate načine.

Tim Gustafson

Dijelite Kristovu ljubav.