Vidim te!

Pročitajte: Knjiga Postanka 16:1-13

1 Saraja, žena Abramova, nije mu rađala djece; a imala je sluškinju Egipćanku, imenom Hagaru. 2 Tada reče Saraja Abramu: »Znaš, Gospodin mi je uskratio djecu. Uzmi dakle moju sluškinju za ženu! Možda po njoj dođem do djece.« Abram prista na riječ Sarajinu. 3 I Saraja, žena Abramova, uze Hagaru Egipćanku, svoju sluškinju, deset godina nakon što se nastani Abram u zemlji kanaanskoj, i dade je Abramu, svom mužu za ženu. 4 I on oženi Hagaru, i ona zatrudnje. A kad ona opazi da je trudna, prezre svoju gospođu.
5 Tada reče Saraja Abramu: »Uvredu što mi se nanosi ti si skrivio. Ja ti dadoh svoju sluškinju za ženu, a ona sad, kad vidi da je trudna, mene prezire. Gospodin neka sudi meni i tebi!«
6 Abram odgovori Saraji: »Pa tvoja sluškinja u ruci je tvojoj, čini s njom kako ti drago!« I Saraja stade s njom strogo postupati te ona pobježe od nje. 7 Anđeo Gospodnji nađe je na studencu u pustinji, na studencu na putu u Šur. 8 I upita je: »Hagaro, sluškinjo Sarajina, odakle dolaziš i kamo ideš?« Ona odgovori: »Bježim od Saraje, svoje gospodarice.«
9 Anđeo Gospodnji joj reče: »Vrati se gospodarici i podvrgni se vlasti njezinoj!« 10 I još joj reče anđeo Gospodnji: »Umnožit ću tvoje potomstvo tako da se ne će moći prebrojiti od množine.« 11 Dalje joj reče anđeo Gospodnji:
»Eto, sada si trudna i rodit ćeš sina
kojemu nadjeni ime Jišmael;
jer Gospodin usliši tvoj vapaj!
12 On će biti čovjek sličan divljemu magarcu.
Njegova će se ruka dizati na svakoga,
a svačija na njega.
Prkosan će stajati u blizini sve svoje braće.«
13 Tad ona prozva Gospodina koji je bio s njom govorio: »Ti si Bog gledanja jer«, reče ona, »ja zaista vidjeh onoga koji je gledao za mnom.«

… ja zaista vidjeh Onoga koji je gledao za mnom.

Postanak 16:13

»VIDIM te«, rekla mi je prijateljica iz skupine pisaca u kojoj se međusobno podupiremo i potičemo putem interneta. Bila sam uznemirena i zabrinuta; njezine su mi riječi donijele mir. Ona me je »vidjela« – vidjela je moje nade, strahove, borbe, i snove – i voljela me je.

Kada sam čula te jednostavne, ali snažne riječi ohrabrenja, sjetila sam se Hagare, Sarajine sluškinje u Abramovu kućanstvu. Nakon što su mnogo godina Saraja i Abram čekali nasljednika, učinila je ono što je bilo uobičajeno u njihovoj kulturi. Predložila je svome mužu da ima dijete s Hagarom. No kada je zatrudnjela, Hagara se počela s prezirom odnositi prema Saraji. Zauzvrat ona joj se počela osvećivati, loše postupati s njom i Hagara je pobjegla u pustinju.

Gospodin je vidio Hagarinu bol i zbunjenost i blagoslovio ju je. Obećao joj je da će biti majka brojnom potomstvu. Nakon tog susreta Hagara je nazvala Gospodina »El Roi – Svevid Bog« (r, 13, K. S.). Uvjerila se da nije sama i napuštena.

Kao što je vidio Hagaru – i volio ju je – Bog vidi i voli i nas. Možda nam se čini da nas obitelj i prijatelji ignoriraju ili odbacuju, ali znajmo da naš Otac vidi ne samo ono kakvima se pokazujemo nego i naše tajne i strahove. Govori nam riječi koje donose život.

Amy Boucher Pye

Sigurnost da nas Bog vidi pruža nam utjehu i spokoj.