Genije odlagališta otpada

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 9:1-11

1 I prolazeći, vidje čovjeka slijepa od rođenja. 2 Njegovi ga učenici zapitaše: »Učitelju, tko sagriješi: ovaj ili njegovi roditelji te se rodi slijep?« 3 Isus odgovori: »Ni on ne sagriješi ni njegovi roditelji, nego je to zato da se objave djela Božja na njemu. 4 Meni valja raditi djela onoga koji me posla, dok je dan. Dolazi noć, kada nitko ne može raditi. 5 Dok sam na svijetu, svjetlo sam svijeta.« 6 Kad reče to, pljunu na zemlju, načini blato od sline, pomaza blatom slijepčeve oči 7 i reče mu: »Idi, operi se u ribnjaku Siloamu« – što znači Poslan. – Ode dakle, opra se i vrati se gledajući. 8 A susjedi i koji su ga prije gledali kao prosjaka rekoše: »Nije li ovo onaj što je sjedio i prosio?« 9 Jedni rekoše: »Jest, on je!« A drugi: »Nije, nego mu je sličan.« A on je govorio: »Ja sam.« 10 Tada ga upitaše: »Kako ti se otvoriše oči?« 11 On odgovori: »Onaj čovjek koji se zove Isus načini blato i pomaza moje oči i reče mi: Idi na ribnjak Siloam i operi se! Otiđoh, oprah se, i vidim.«

A on im odvrati: »Je li grješnik, ne znam. Jedno znam: bio sam slijep, a sad vidim.«

Ivan 9:25

NOAH Purifoy započeo je umjetničku karijeru kao ‘assemlage umjetnik’ s tri tone razbijenih i odbačenih stvari skupljenih nakon nemira 1965. godine u Wattsu u Los Angelesu. Od slomljenih dijelova bicikla, kugli za kuglanje, starih automobilskih guma i dijelova namještaja – stvari koje više nisu bile za uporabu – on i njegov suradnik napravili su skulpturu koja je prenosila snažnu poruku da se u suvremenom društvu prema ljudima odnosi kao prema ‘potrošnoj robi’. Jedan je novinar o Purifoyu govorio kao »geniju odlagališta otpada«.

U Isusovo doba mnogi su bolesne i one s duševnim i tjelesnim problemima smatrali grješnicima koje je Bog kaznio. Izbjegavali su ih ili na njih nisu svraćali pozornost. No, kada su Isus i njegovi učenici susreli čovjeka slijepa od rođenja, Isus je rekao da njegova sljepoća nije posljedica grijeha, nego »da se objave djela Božja na njemu« (r. 3). »Dok sam na svijetu, svjetlo sam svijeta« (r. 5), dodao je. Čovjek je učinio što mu je Isus rekao i progledao je. Kada su ga vjerski vođe o tome ispitivali, odgovorio je: »Jedno znam: da sam bio slijep i da sad mogu vidjeti!« (r. 25, K. S.)

Isus je još uvijek najveći ‘Genije odlagališta otpada’ u našem svijetu. Svi smo mi oštećeni grijehom, ali On uzima naše slomljene živote i od nas stvara nešto novo.

David McCasland

Isus je obnovitelj života.