Svjetionik

Pročitajte: Izaija 61:1-6

1 Duh svemogućega Gospodina počiva na meni.
Jer me pomazao Gospodin,
poslao me da donesem poniznima veselu vijest.
On me poslao da iscijelim slomljena srca,
da navijestim zarobljenima slobodu,
vezanima otkupljenje,
2 da oglasim godinu Gospodnje milosti
i dan osvete našega Boga,
da utješim sve žalosne,
3 da žalosnima u Sionu kao dar dam na glavu
nakit umjesto pepela,
ulje radosti umjesto odjeće žalosti,
hvalospjev umjesto plašljivosti.
»Hrastovi pravednosti« zvat će se oni,
»nasad Gospodnji za njegovu slavu.«
4 Oni će sazidati prastara razorena mjesta,
podići će opet što je bilo opustošeno
u vrijeme praotaca.
Ponovit će puste gradove
što su ležali razvaljeni kroz mnoga pokoljenja.
5 Tuđinci se postavljaju kao pastiri vaših stada.
Inozemci su vaši ratari i vaši vinogradari.
6 A vi ćete se zvati »svećenici Gospodnji«,
»sluge našega Boga« nazivat će vas.
Uživat ćete dobra naroda
i hvalit ćete se njihovim bogatstvom.

… da žalosnima u Sionu kao dar dam na glavu nakit umjesto pepela, ulje radosti umjesto odjeće žalosti.

Izaija 61:3

SAMIM svojim postojanjem, misijski centar nazvan Lighthouse (Svjetionik) u Ruandi simbolizira izbavljenje. Nalazi se na mjestu na kojem se 1994. godine, kada je izvršen nezapamčeni genocid u toj zemlji, nalazila predsjednička rezidencija. Tu novu građevinu podigli su kršćani kao simbol svjetla i nade. U njoj je smješten Biblijski institut u kojem se podižu naraštaji kršćanskih vođa, zatim hotel, restoran i još neki sadržaji za lokalno stanovništvo. Iz pepela je započeo novi život. Oni koji su izgradili Svjetionik, u Isusu nalaze izvor nade i izbavljenje.

Kad je u subotu Isus otišao u sinagogu u Nazaretu, pročitao je tekst iz knjige proroka Izaije i izjavio da je on Pomazanik kojega je Gospodin odabrao (pročitajte Luka 4:14-21). On je Taj koji je došao utješiti srca slomljena i donijeti izbavljenje i oproštenje. U Isusu vidimo ljepotu koja se podiže iz pepela (Izaija 61:3).

Strahote genocida u Ruandi, u kojem je u borbama dvaju plemena poginulo više od pola milijuna ljudi, smatramo užasnima i ostajemo bez riječi. Pa ipak, znamo da Gospodin može ublažiti strahote – bilo ovdje na zemlji bilo u nebu. On koji daruje ulje radosti umjesto odjeće žalosti daje nam nadu i u najtežim trenucima.

Amy Boucher Pye

Isus je došao donijeti nadu.