’Virusno’ Evanđelje

Pročitajte: Prva poslanica Solunjanima 1:1-10

1 Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjana u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir!
Zahvala za vjeru Solunjana
2 Zahvaljujemo Bogu svagda za sve vas spominjući se vas u svojim molitvama. 3 Sjećamo se bez prestanka vaše djelotvorne vjere, požrtvovne ljubavi i ustrajne nade u Gospodina našega Isusa Krista pred Bogom i Ocem našim. 4 Znamo, braćo ljubljena od Boga, za vašu izabranost, 5 jer naše evanđelje nije došlo k vama samo u riječi, nego i u sili i u Duhu Svetome, i u mnogoj punini, kao što znate kakvi smo bili među vama zbog vas. 6 Vi se ugledaste u nas i u Gospodina primivši riječ u velikoj nevolji s radošću Duha Svetoga, 7 tako da vi postadoste uzor svima vjernicima u Makedoniji i Ahaji. 8 Zaista, od vas je odjeknula riječ Gospodnja ne samo u Makedoniji i Ahaji nego se je po svakom mjestu razglasila vjera vaša u Boga, tako da nam ne treba ništa govoriti. 9 Oni naime objavljuju o nama kako smo k vama došli i kako ste se obratili k Bogu od idola, da služite Bogu živomu i istinitomu, 10 i čekate njegova Sina s nebesa kojega uskrisi od mrtvih, Isusa koji nas izbavlja od budućega gnjeva.

Zaista, od vas je odjeknula riječ Gospodnja ne samo u Makedoniji i Ahaji nego se je po svakom mjestu razglasila vjera vaša u Boga, tako da nam ne treba ništa govoriti.

1 Solunjanima 1:8

JEDAN od projekata Sveučilišta Northeastern u Bostonu bavi se time kako se tiskani sadržaj u 19. stoljeću prenosio putem novina – najrasprostranjenijega društvenog medija toga vremena. Ako je neki članak tiskan 50 ili više puta, u to je tzv. industrijsko doba smatran ‘virusnim’. U članku objavljenom u časopisu Smithsonian, Britt Peterson ističe da su se novinski članci, u kojima se spominju Isusovi sljedbenici pogubljeni zbog svoje vjere, pojavili u najmanje 110 različitih publikacija.

Kada je apostol Pavao pisao kršćanima u Solunu, pohvalio je njihovo odvažno i radosno svjedočenje Isusa. »Od vas je, uistinu, riječ Gospodnja odjeknula ne samo u Makedoniji i Ahaji nego se svagdje proširio glas o vašoj vjeri u Boga« (r. 8, K. S.). Poruka Evanđelja poput virusa se proširila preko tih ljudi čije je živote Krist promijenio. Usprkos teškoćama i progonstvu, oni nisu mogli šutjeti.

Mi koji poznajemo Gospodina, prenosimo priču o oproštenju i vječnome životu u Kristu srcem koje voli, rukama koje pomažu i iskrenim riječima. Evanđelje mijenja nas i živote onih koje susrećemo. Zato recimo to svima već danas!

David McCasland

Nema bolje vijesti od Evanđelja – recite to!