Prsten nevidljivosti

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 3:16-21

16 Jer je Bog tako ljubio svijet da je predao svojega jedinorođenog Sina da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego da ima vječni život. 17 Jer Bog nije poslao svoga Sina na svijet zato da osudi svijet, nego da se svijet po njemu spasi. 18 Tko vjeruje u njega, ne će biti suđen; tko ne vjeruje, taj je već osuđen, jer ne vjeruje u ime jedinorođenoga Sina Božjega. 19 A sud stoji u ovom: Svjetlo je došlo na svijet, ali su ljudi više voljeli tamu negoli svjetlo; jer su njihova djela bila zla. 20 Jer svaki koji čini zlo mrzi svjetlo i ne dolazi k svjetlu, da ne dođu na vidjelo njegova djela. 21 A tko čini istinu, dolazi k svjetlu da se vide njegova djela, jer su učinjena u Bogu.«

Jer svaki koji čini zlo mrzi svjetlo i ne dolazi k svjetlu, da ne dođu na vidjelo njegova djela.

Ivan 3:20

GRČKI filozof Platon (427. – 348. godine pr. Krista) pronašao je način kako objasniti postojanje mračne stranu ljudske naravi. Ispričao je priču o pastiru koji je slučajno pronašao zlatni prsten koji je bio skriven duboko u zemlji. Jednoga je dana snažan potres otvorio drevnu grobnicu na obronku planine i pastir je ugledao prsten. Jednako je tako slučajno otkrio i da prsten ima čarobnu moć da onoga tko ga nosi učini nevidljivim, kada on to želi.

Razmišljajući o nevidljivosti, Platon je postavio pitanje: »Ako se ljudi ne moraju brinuti o tome hoće li biti uhvaćeni i kažnjeni, hoće li prestati činiti što je loše?«

U Evanđelju po Ivanu nalazimo Isusa da govori o istoj stvari, ali u drugome smjeru. Tu Isus, poznat kao Dobri pastir, govori o srcima koja ostaju pod okriljem mraka kako bi sakrili ono što čine (Ivan 3:19,20). On ne svraća pozornost na naše želje za zataškavanjem kako bi nas osudio, nego da nam ponudi spasenje po sebi (r. 17). Kao Pastir naše duše, On na svjetlost iznosi najgore iz naše ljudske naravi da bi nam pokazao koliko nas Bog ljubi (r. 16).

Bog nas u svojoj milosti poziva iz naše tame i zove nas da ga slijedimo u svjetlost.

Mart DeHaan

Tama se povlači kada se pojavi Kristova svjetlost.