O ljubavi i starim cipelama

Pročitajte: Psalam 139:1-12

Gospode, ti me proničeš i poznaješ.

2 Ti znaš kad sjednem i ustanem;
izdaleka ti poznaješ misao moju.
3 Moje hodanje i počivanje ti odmjeravaš,
svi moji putovi tebi su znani.

4 Još mi ni riječ na jeziku nije došla,
a ti je, Gospode, već poznaješ.
5 Straga i sprijeda ti me okružuješ
i stavljaš na mene svoju ruku.
6 Odveć je čudesno to znanje za mene,
preveć visoko da bih ga shvatio.

7 Kamo da odem od duha tvojega?
Kamo da od tvog lica pobjegnem?
8 Ako na nebo uziđem, ti si tamo;
ako se spustim u Podzemlje, gle, i ondje si.

9 Ako uzmem krila zore
i nastanim se moru na kraj,
10 i ondje bi me ruka tvoja pratila,
i tvoja desnica bi me prihvatila.
11 I ako kažem: »Jest, nek me tmina zastre,
nek svjetlo oko mene noć postane«,
12 ali ni tmina tebi nije tamna,
noć je svijetla kao dan,
tmina je za tebe kao svjetlo.

Još mi ni riječ na jeziku nije došla,a Ti je, Gospode, već poznaješ.

Psalam 139:4

PONEKAD moja supruga i ja završavamo rečenice jedno drugomu. U više od trideset godina braka sve bolje razumijemo način na koji ono drugo razmišlja i govori. Ponekad čak ni ne moramo dovršiti rečenicu; dovoljna je samo riječ ili pogled da izrazimo misao.

To je vrlo udobno – kao stari par cipela koji i dalje nosimo jer nam tako dobro pristaju. Upravo si zato ponekad s puno ljubavi međusobno tepamo »ti si moja stara cipela« – kompliment koji je možda teško razumjeti ako nas dovoljno dobro ne poznajete! S godinama zajedničkog života stvorili smo vlastiti jezik, s izrazima koji su rezultat više desetljeća ljubavi i povjerenja.

Utješno je znati da nas Bog voli s toliko prisnosti. David je napisao: »Riječ mi još nije na jezik došla, a Ti, Jahve, sve već znadeš« (r. 4, K. S.).

Zamislite da tiho razgovarate s Isusom i povjeravate mu najskrovitije tajne svoga srca. I dok se mučite pronaći prave riječi, On vam osmjehujući se kaže da sve zna i izgovara upravo ono što vi niste uspjeli reći. Kako je dobro znati da ne moramo pronaći prave riječi da bismo razgovarali s Bogom! On nas voli i dovoljno nas poznaje da razumije.

– James Banks

Bog iznad naših riječi vidi naše srce.