Dođite!

Pročitajte: Izaija 55:1-7

1 »Ustanite, svi žedni,
dođite na vodu!
Koji nemate novca, dođite,
kupujte žita i jedite!
Dođite, kupujte vina i mlijeka
bez novca i bez plaćanja!
2 Zašto dajete svoj novac na ono što ne siti?
Slušajte me, pa ćete jesti što je dobro,
i vaša će se duša okrijepiti pretilinom!
3 Prignite uho i dođite k meni!
Poslušajte, i vaša će duša živjeti!
Sklopit ću s vama vječan savez:
nenarušivo obećanje milosti Davidu.
4 Evo, dao sam ga za svjedoka narodima,
za kneza i vladaoca narodima.
5 Evo, zvat ćeš narode koje ne poznaješ.
Narodi koji te ne poznaju,
dolaze k tebi zbog Gospodina, tvoga Boga,
i zbog Izraelova Sveca, jer te on proslavio.«

6 Tražite Gospodina dok se može naći!
Zovite ga dok je još blizu!
7 Neka bezbožnik ostavi svoj put
i zlikovac svoje misli!
Neka se vrati Gospodinu,
i smilovat će mu se,
našemu Bogu, jer će mnogo oprostiti!

Ustanite, svi žedni, dođite na vodu! Koji nemate novca, dođite, kupujte žita i jedite!

Izaija 55:1

PROŠLOG sam tjedna dobio nekoliko pozivnica e-poštom. One u kojima me pozivaju na »besplatne« seminare o odlasku u mirovinu, nekretninama i životnom osiguranju odmah sam izbrisao. No na pozivnicu za okupljanje u čast dugogodišnjeg prijatelja odmah sam odgovorio: »Da! Prihvaćam poziv.« Poziv + želja = prihvaćanje.

U Izaiji 55:1 nalazi se jedna od najvažnijih pozivnica u Bibliji. Narodu koji je u nevolji Gospodin kaže: »Ustanite, svi žedni, dođite na vodu! Koji nemate novca, dođite, kupujte žita i jedite! Dođite kupujte vina i mlijeka bez novca i bez plaćanja!« Zatim slijedi iznimna Božja ponuda duhovne okrjepe, dubokoga duhovnog zadovoljstva i vječnog života (r. r. 2,3).

Taj je poziv ponovljen u zadnjem poglavlju Biblije: »Duh i Zaručnica govore: ‘Dođi!’ Tko čuje, neka rekne: ‘Dođi!’ A tko je žedan, neka dođe; i tko hoće, neka uzme vodu života besplatno« (Otkrivenje 22:17).

Često mislimo da vječni život započinje kada umremo. No zapravo on započinje onoga trenutka kada prihvatimo Isusa Krista za svoga Spasitelja i Gospodina.

Božji poziv da u Njemu pronađemo vječni život najveći je od svih poziva! Poziv + želja = prihvaćanje.

– David McCasland

Kada prihvatimo Isusov poziv da ga slijedimo, naš cijeli život mijenja smjer.