Kossijeva hrabrost

Pročitajte: Druga knjiga o Kralj. 23:12-14,21-25

12 Žrtvenike na krovu gornje Ahazove sobe, koje su bili podigli Judini kraljevi, i žrtvenike što ih je bio sazidao Manaše u oba predvorja Gospodnjega Hrama dao je kralj razrušiti, ukloniti i ruševine baciti u Kidronsku dolinu. 13 Visine istočno od Jeruzalema, južno od Gore sablazni, dao je kralj oskvrnuti. Salomon, kralj Izraelov, bio ih je dao podići Aštarti, sidonskoj nakazi, Kemošu, moapskoj nakazi, i Milkomu, nakazi Amonovih sinova. 14 On je dao likove razbiti, Ašere sasjeći i njihovo mjesto napuniti ljudskim kostima.
21 Tada zapovjedi kralj svemu narodu: »Svetkujte u čast Gospodinu, svojemu Bogu, blagdan Pashe onako kako je zapisano u ovoj zavjetnoj knjizi!« 22 Jer takav blagdan Pashe nije bio više svetkovan od dana sudaca, koji su sudili Izraelu, i za sve vrijeme Izraelovih i Judinih kraljeva. 23 Samo u osamnaestoj godini kralja Jošije svetkovao se je taj blagdan Pashe u čast Gospodinu u Jeruzalemu. 24 I zaklinjače mrtvacâ i vračare, terafime i idole, uopće sve idolske nakaze, koji su se mogli vidjeti u Judinoj zemlji i u Jeruzalemu, Jošija uništi, da izvrši propise zakona što su bili napisani u knjizi koju je bio našao svećenik Hilkija u Gospodnjem Hramu. 25 Nije bilo prije njega takva kralja koji bi se tako bio obratio Gospodinu: svim srcem, svom dušom i svom snagom, posve po Mojsijevu zakonu. I poslije njega nije bilo njemu jednaka.

Nemaj drugih bogova uz Mene! (…) Ne padaj ničice pred njima i ne klanjaj im se.

Izlazak 20:3,5

DOK je čekao da ga krste u rijeci Mono u Togou, Kossi je u ruci držao istrošenu drvenu rezbariju. Njegova ju je obitelj štovala generacijama. Sada su svjedočili kako tu grotesknu figuru baca u vatru zapaljenu za tu prigodu. Više neće njihovi najbolji pilići biti žrtvovani tome bogu.

Većina kršćana na zapadu smatra da su idoli sve ono što stavljamo na mjesto Boga. U Togou, u Zapadnoj Africi, idoli su doslovce bogovi koje treba udobrovoljiti žrtvom. Idol koji gori i krštenje snažno su svjedočanstvo da novoobraćenik odsada pripada jedinomu pravom Bogu.

Kao osmogodišnjak, kralj Jošija došao je na vlast u kulturi u kojoj su štovali idole i bili opsjednuti seksom. Njegovi su djed i otac bili dvojica najgorih kraljeva judejske mračne povijesti. A onda je Veliki svećenik pronašao Knjigu Zakona. Kada je mladi kralj čuo što u njoj piše, shvatio je to vrlo ozbiljno (pročitajte 2 Kraljevima 22:8-13). Uništio je poganske žrtvenike, spalio stvari posvećene boginji Ašeri, zaustavio obrednu prostituciju (pročitajte 23. poglavlje) i na tome mjestu proslavio Pashu (23:21-23).

Uvijek kada tražimo odgovore mimo Boga, svjesno ili nesvjesno slijedimo lažnoga boga. Mudro je zapitati se: Koje idole – stvarne ili simbolične – trebamo baciti u vatru?

– Tim Gustafson

Dječice, čuvajte se idola! 1 Ivanova 5:21