Samo dodir

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 8:1-4

1 Kad siđe s gore, išlo je za njim veliko mnoštvo naroda. 2 Tada dođe jedan gubavac, pade pred njega ničice i zamoli: »Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti.« 3 Isus pruži ruku, dotače ga se i reče: »Hoću, očisti se!« I odmah se onaj očisti od svoje gube. 4 A Isus mu reče: »Pazi da nikomu ne kazuješ! Nego idi, pokaži se svećeniku i žrtvuj dar što ga je propisao Mojsije! Neka im to služi kao svjedočanstvo!«

Isus pruži ruku, dotače ga se i reče.

Matej 8:3

KILEY je bila presretna kada joj se pružila prilika da ode u zabačeni dio Istočne Afrike i sudjeluje u medicinskoj misiji, no ipak je bila zabrinuta. Nije imala nikakva medicinskog iskustva, ali mogla je pružiti osnovnu njegu.

Tijekom boravka u Africi, upoznala je ženu sa strašnom, no izlječivom bolešću. Bilo joj je teško gledati njezinu iskrivljenu nogu, ali znala je da mora nešto učiniti. Dok joj je čistila i previjala ranu, njezina je pacijentica počela plakati. Kiley ju je uplašeno pitala boli li ju. »Ne,« odgovorila je, »ali ovo je prvi put u devet godina da je netko dotaknuo moju nogu.«

Guba je još jedna bolest koja oboljele čini odbojnima. U drevnoj židovskoj kulturi postojale su stroge upute kako bi se spriječilo njezino širenje. U Levitskom zakoniku je pisalo: »Budući da je nečist, treba stanovati odijeljeno; boravit će izvan tabora« (13:46). Zato je tako nevjerojatno da je gubavac pristupio Isusu i rekao: »Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti!« (Matej 8:2.) »Isus pruži ruku, dotače ga se i reče: ‘Hoću, očisti se!’« (r. 3).

Dodirujući bolesnu nogu osamljene žene, Kiley je počela pokazivati neustrašivu, nesebičnu Isusovu ljubav. Jedan je dodir sve promijenio.

– Tim Gustafson

Zamislite što bismo sve mogli učiniti kada bismo pobijedili svoje strahove i dopustili Bogu da nas upotrijebi?