Pronaći izlaz

Pročitajte: Prva poslanica Korinćanima 10:1-13

1 Doista, ne ću vam zatajiti, braćo, da su naši oci svi bili pod oblakom, i svi su prošli kroz more; 2 i svi su se na Mojsija krstili u oblaku i u moru. 3 Svi su isto duhovno jelo jeli 4 i svi su pili isto duhovno piće, jer su pili od duhovne stijene koja ih je pratila, a stijena je bio Krist. 5 Ali većina od njih nije bila po volji Bogu, jer su bili pobijeni u pustinji. 6 A ovo se zbilo nama za primjer, da mi ne žudimo za zlima kao što su oni žudjeli. 7 Ne budite idolopoklonici kao neki od njih, kako je pisano: »Sjede narod da jede i pije, i ustadoše te zaplesaše.« 8 Ne griješimo bludno kao što su neki od njih griješili bludno, i palo ih je u jedan dan dvadeset i tri tisuće. 9 Niti kušajmo Gospodina kao što su ga neki od njih kušali, i od zmija su izginuli. 10 Ne mrmljajte kao što su neki od njih mrmljali, i izginuli su od anđela zatornika. 11 To se sve u slici događalo njima, a napisano je za opomenu nama koji živimo u posljednja vremena.
12 Tko dakle misli da stoji, neka pazi da ne padne! 13 Iskušenje nije došlo na vas osim onoga čovječjega. Ali je vjeran Bog koji ne će dopustiti da budete iskušavani više nego što možete podnijeti, nego će s kušanjem dati povoljan izlaz, da mognete podnijeti.

Iskušenje nije došlo na vas osim onoga čovječjega. Ali je vjeran Bog koji ne će dopustiti da budete iskušavani više nego što možete podnijeti, nego će s iskušenjem dati povoljn izlaz, da mognete podnijeti.

1 Korinćanima 10:13

U kalifornijskome gradu Santa Barbara postoji ulica neobična imena. Zove se Salsipuedes, što znači »otiđi ako možeš«. Kada je ulica dobila ime, to je područje graničilo s močvarom i poplave su bile česte, pa su urbanisti, koji govore španjolski, to mjesto proglasili mjestom kojeg se treba kloniti.

Božja riječ nas upozorava da se klonimo »pogrešnoga puta« grijeha i iskušenja: »Bježi od njega, nemoj ga slijediti!« (Izreke 4:15) Ali u Pismu ne piše samo »otiđi ako možeš«. Ono nam nudi sigurnost i kaže nam gdje da potražimo pomoć: »Bog je vjeran i neće dopustiti da budete kušani preko vaših snaga, nego će vam zajedno s kušnjom dati sretan ishod, da je možete podnijeti« (1 Korinćanima 10:13, K. S.).

Obećanje da Bog neće dopustiti da budemo kušani preko svojih snaga je veliko ohrabrenje. Kada se u trenucima kušnje okrenemo Bogu možemo biti sigurni da je On uvijek spreman pomoći da joj se odupremo.

Biblija potvrđuje da Isus suosjeća »s našim slabostima« jer je i On »u svemu bio podložan kušnji kao i mi, osim u grijehu« (Hebejima 4:15). Isus zna izlaz iz svakog iskušenja i pokazat će nam ga kada zatražimo Njegovu pomoć!

– James Banks

Bog obećaje da će nam pomoći kada smo u kušnji.